Volontaire Tchécoslovaque

Bulletin d'Information de l'Association des Volontaires Tchécoslovaques en France „Compagnie Nazdar".


*     Paříž     *     1950 ? – ?     *     nepravidelně     *


Informační bulletin Sdružení čs. dobrovolníků ve Francii z let 1914 - 1918 a 1939 - 1945 (Rota Nazdar) vycházel čtvrtletně, později nepravidelně. Na počátku 60. let jej redigoval Jan (uváděn též jako Jean) Kozel, později Louis Maníček. Přinášel zprávy o činnosti sdružení a vzpomínkové články (přispívali mj. Josef Příkazský, Vladimír Zelený). Rozmnožený strojopis. Články v češtině a zejména ve francouzštině. Průběžné číslování. List je doložen ještě v roce 1970. Bez dalších informací.

Volontaire Tchécoslovaque: Bulletin d'Information de l'Association des Volontaires Tchécoslovaques en France 1914-18 et 1939-45 / Louis Maníček. - Paris: Sdružení čs. dobrovolníků ve Francii -  Rota Nazdar: Association des Volontaires Tchécoslovaques - Compagnie Nazdar - 27 × 21 cm, 10-12 s. Vychází asi od r. 1950.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1965

68-69 - pdf-ocr