Ekologický bulletin

*     1987 - 89     *     Praha     *     3 x ročně, od č. 5 měsíčně     *

 

 
A.
1 . Ekologický bulletin; zkr. EB;
3. Josef Danisz, […], 130 00 Praha 3; Ivan Dejmal, […], 170 00 Praha 7; Lenka Marečková, […], 130 00 Praha 3; Martin Palouš, […], 120 00 Praha 2 (1-3);
4. [Praha];
6. A4; A5 (dotisky);
7. 12-62;
8. cyklostyl; xerox; sešito v papíru;
9. ilustrace;
12. 1-3x ročně (1-4); 1x měsíčně (od č. 5);
13. 8;
14. 1/09-87; 2/01-88; 3/05-88; 4/06-88; 5/09-88; 6/10-88; 7/11-88; 8/12-88;1989-

B.
1. Časopis pro ekologii.
2. Obsah; volně kombinované rubriky (od č.4): Úvahy; Ekologie krajiny; Chemie; Ovzduší; Radioaktivita; Energie; Zprávy a poznámky.
3. Šifra, plná jména; a) I. Dejmal, P. Kužvart, L. Marečková, P. Nauman.
4. a) Statě, studie, eseje, fejetony, informace, petice korespondence, rozhovory.
b) Obecné otázky ekologie; ekologická situace v jiných zemích; jaderná energie; zahraniční organizace zabývající se životním prostředím (Greenpeace); informace o nových ustanoveních týkajících se životního prostředí; korespondence s úřady; konkrétní problémy v ČSSR: vodní díla Křivoklát, Gabčíkovo-Nagymaros, zástavba vrcholu Sněžky, kvalita potravin v Čs.
c) Většinou původní příspěvky; některé převzaty nebo přeloženy.

C.
2. "Ekologický bulletin". Infoch 16/87. (1)
"Ekologický bulletin", Infoch 15/88. (3)
"Ekologický bulletin", Infoch 15/88. (4)
"Ekologický bulletin", Infoch 20/88. (5)
"Ekologický bulletin", Infoch 20/88. (6)
"Ekologický bulletin", Infoch 1/89. (7)
"Ekologický bulletin", Infoch 4/89. (8)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 58.
3. Redakce, "Úvodní slovo", Ekologický bulletin 1/87.
 
D. Písemná odpověd člena redakce na dotazník (26. 5. 89):
1. Praha.
2. Asi 100; navíc dotisky
3. Xerox.
6. Informační prostor.
7. Přednost mají konkrétní problémy.
9. Distribuce prostřednictvím osobních kontaktů.15/88.
zdroj: Posset 1993 viz

 

 

 

1987

1 - září - pdf-cdr

 

1988

2 - leden - pdf-cdr
3 - květen - pdf-cdr
4 - červen - pdf-cdr
5 - září - pdf-cdr
6 - říjen - pdf-cdr
7 - listopad - pdf-cdr
8 - prosinec - pdf-ocr

 

1989

9 - leden - pdf-ocr
10 - únor - pdf-ocr
11 - březen - pdf-cdr
12 - duben - pdf-cdr
13 - květen - pdf-cdr
14 - červen - pdf-cdr
15 - červenec - pdf-cdr
16 - srpen - pdf-cdr
17 - září - pdf-cdr
18 - říjen - pdf-cdr
19 - listopad - pdf-cdr
 

[1991]

23 - I. a II. část - pdf-ocr