Ekologický bulletin


*     1987 - 89     *     Praha     *     3 × ročně, od č. 5 měsíčně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A .
1. Ekologický bulletin; zkr. EB
3. Josef Danisz , ..., 130 00 Praha 3; Ivan Dejmal , ..., 170 00 Praha 7; Lenka Marečková , ..., 130 00 Praha 3; Martin Palouš , ..., 120 00 Praha 2 (1-3)
4. Praha
6. A4; A5 (dotisky)
7. 12-62
8. cyklostyl; xerox; sešito v papíru
9. ilustrace
12. 1-3x ročně (1-4); 1x měsíčně (od č. 5)
13. 8
14. 1/09-87; 2/01-88; 3/05-88; 4/06-88; 5/09-88; 6/10-88; 7/11-88; 8/12-88;1989-

B 1. Časopis pro ekologii.
2. Obsah; volně kombinované rubriky (od č.4): Úvahy; Ekologie krajiny; Chemie; Ovzduší; Radioaktivita; Energie; Zprávy a poznámky.
3. Šifra, plná jména; a) I. Dejmal, P. Kužvart, L. Marečková, P. Nauman.
4. a) Statě, studie, eseje, fejetony, informace, petice korespondence, rozhovory.
b) Obecné otázky ekologie; ekologická situace v jiných zemích; jaderná energie; zahraniční organizace zabývající se životním prostředím (Greenpeace); informace o nových ustanoveních týkajících se životního prostředí; korespondence s úřady; konkrétní problémy v ČSSR: vodní díla Křivoklát, Gabčíkovo-Nagymaros, zástavba vrcholu Sněžky, kvalita potravin v Čs.
c) Většinou původní příspěvky; některé převzaty nebo přeloženy.

C
2. "Ekologický bulletin". Infoch 16/87. (1)
"Ekologický bulletin", Infoch 15/88. (3)
"Ekologický bulletin", Infoch 15/88. (4)
"Ekologický bulletin", Infoch 20/88. (5)
"Ekologický bulletin", Infoch 20/88. (6)
"Ekologický bulletin", Infoch 1/89. (7)
"Ekologický bulletin", Infoch 4/89. (8)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 58.
3. Redakce, "Úvodní slovo", Ekologický bulletin 1/87.

D . Písemná odpověd člena redakce na dotazník (26. 5. 89): 1. Praha.
2. Asi 100; navíc dotisky
3. Xerox.
6. Informační prostor.
7. Přednost mají konkrétní problémy.
9. Distribuce prostřednictvím osobních kontaktů.15/88.

zdroj: Posset 1993 viz


1987

1 - září - pdf-cdr

1988

2 - leden - pdf-cdr    3 - květen - pdf-cdr    4 - červen - pdf-cdr    5 - září - pdf-cdr    6 - říjen - pdf-cdr    7 - listopad - pdf-cdr    8 - prosinec - pdf-ocr

1989

9 - leden - pdf-ocr    10 - únor - pdf-ocr    11 - březen - pdf-cdr    12 - duben - pdf-cdr    13  - květen - pdf-cdr    14  - červen - pdf-cdr
15  - červenec - pdf-cdr    16  - srpen - pdf-cdr    17  - září - pdf-cdr    18  - říjen - pdf-cdr    19  - listopad - pdf-cdr

[1991]

23 - I. a II. část - pdf-ocr