Kruh (Londýn)

Měsíčník - Czechoslovak monthly.


*     Londýn     *     1943 - 1945     *     měsíčně, nepravidelně     *


Kruh vydával Vladimír Klecanda (1888-1946), jeden z hlavních organizátorů domácího odboje a posléze člen československé státní rady v Londýně. Vycházel měsíčně či nepravidelně.

Vyšlo celkem 12 čísel, formát 8° (osmerka, A5), sešito.


 

1943

4-5 - pdf-ocr

1944

6-8 - pdf-ocr

1943 - 1945

1 (duben 1943) - 12 (duben 1945) - pdf-ocr