Svoboda


Orgán Čs. sdružení politických uprchlíků v Německu


*     Ludwigsburg, Ulm     *     1949 – 1951     *    nepravidelně     *


Časopis Sdružení čs. politických uprchlíků v Německu volně navázal na stejnojmenný frankfurtský titul (některé prameny zaznamenávají oba tituly jako jeden časopis). Zpočátku se jednalo o zpravodajský list, přinášející zprávy politické, sportovní a zejména informace z táborů. Redakce anonymní, podle Dubna 1976 se v redakci vystřídali Alois Lysý, Vojtěch Nevlud, Miroslav Volný a Ladislav Volše. Přispívali Karol Belák-Berger, Vladislav Brdlík, Milan Fábry, Ilja Gregor, Petr Lekavý, Otakar Odložilík, Emil Ransdorf, Jan Tůma, Jaroslav Zich aj. V roce 1949 zřejmě vyšlo 7 čísel. Číslo 3/4 II. ročníku vyšlo bez datace po delší přestávce. Časopis změnil koncepci, dělil se na část informační, politickou, kulturní (zabývala se náboženskými tématy, příp. literární klasikou), list přinášel také zprávy z uprchlických táborů. Následující čtyřčíslo 5 - 8 vyšlo 6.12.1950 v Ulmu jako rozmnožený strojopis, redakce stále anonymní, podle Dubna 1976 list v této fázi redigoval L. Volše. Další čísla nejsou doložena, ani zaznamenána, podle Dubna 1976 však list vycházel až do roku 1951.

Svoboda: Orgán Čs. sdružení politických uprchlíků v Německu. - Ludwigsburg: Československé sdruženi politických uprchlíků v Německu. - 26,5 × 20 cm, 24 s. - Č. 1-2/50 v tiráži označeno jako č. 1/50.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, upraveno


1949

1 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr

1950

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr - chybí s. 27-28    5-8 - pdf-ocr