Nové obzory

Časopis pro českou národní a duchovní obnovu.


*     St. Gallen     *     1980 - 1989     *     nepravidelně     *


Pravicově orientovaný společensko-politický a literární časopis vydával a řídil redakční kruh, vedený Mikulášem Lobkowiczem (v tiráži uveden od č. 12/13/1985). Jako „odpovědný vydavatel" je uveden Felix Uhl, na přípravě některých čísel se podílel též Rio Preisner, číslo 2-3/1981-82 „redakčně koordinoval" Miroslav Novák. Členy redakčního kruhu byli dále Ivan Diviš (jen 1980), Jiří Malášek (od 1981), Vladimír Peška, Jaroslav Vrzala a Jiří Zavřel, od č. 4/1982 již členové red. kruhu nejsou jmenovitě uváděni.

List přinášel zejména politické, případně historicko-politické studie, také články filozofické, náboženské, případně hospodářsko-politické (Jan Beneš, Jaroslav Dresler, Stanislav Hofírek, Bohdan Chudoba, Josef Kalvoda, Adolf Klimek, M. Lobkowicz, Ján Mlynárik, Luděk Pachman, R. Preisner, Jan Renner - stať Únor 1948: Českoslovenští studenti v boji za demokracii v č. 23/24, Věra Stárková, Jan Strakoš, Luboš J. Šourek, F. Uhl - pravidelný úvodní Editorial, Emil Valášek aj.). Stálou pozornost věnovala redakce i literatuře, jednak zařazováním textů původní poezie a prózy (J. Beneš, Jiřina Fuchsová, Ivan Jelínek, Libor Koval, R. Preisner), jednak připomínkami zemřelých autorů (František Hrubín, Jan Zahradníček aj.) a jednak příležitostnými recenzemi (Václav Hokův, Antonín Kratochvil, M. Novák; v č. 16/17 píše R. Preisner o trilogii ...a bude hůř Jana Pelce). V rubrice Zaškrtli jsme redakce zprostředkovávala úryvky z jinde publikovaných článků a rozhovorů, příp. z knih. Od č. 14-15/1986 na pokračování publikována první verze vzpomínkového textu Jana Beneše Indolence, v trojčísle 18 20/1987 uveřejněn Nezávislý sociologický průzkum v ČSSR. V tomtéž trojčísle redakce uvěřila Státní bezpečností podvrženému vydání Bulletinu skupiny Listy a domnělé plány exilové levice inspirovaly vznik rubriky Souhrn kolektivní moudrosti, která přináší citáty z poúnorových článků nynějších exulantů. Korespondence z Československa zahrnuta v rubrice Z domova, jako zdroj informací o situaci v Československu redakce užívala i samizdatové Informace o církvi.

Číslování průběžné. V roce 1980 vyšlo pouze úvodní Zvláštní číslo, první řádné číslo vyšlo v roce 1981. List zřejmě zanikl dvojčíslem 27-28/1989. V letech 1985 a 1988 vyšla dvě zvláštní cizojazyčná čísla. Obsah čísel 0 a 1 znovu publikován v č. 18-19-20, obsah čísel 2-5 znovu publikován v č. 21/22. Viz též Bulletin.

Nové obzory: Časopis pro českou národní a duchovní obnovu / Ivan Diviš, Felix Uhl, Mikuláš Lobkowicz, Jiři Malášek, Vladimír Peška, Rio Preisner, Jaroslav Vrzala, Jiří Zavřel, Miroslav Novák, František Pinďák. - St. Gallen: Felix Uhl. 21 × 14,5 cm, 45-16 s. Podnázev též ve francouzštině (Revue pour le renouveau national et spiritual Tchèque), němčině (Zeitschrift für die Tschechische nationale und geistige Erneuerung) a angličtině (Review for the Czech national and spiritual renewal). Tiráž též ve francouzštině, němčině a angličtině. - Dvojčíslo 23-24/88 je označeno jako zvláštní vydáni k 25. únoru 1988. - Č. 27-28/89 má separátní přílohu s názvem Otevřený dopis redakci „Svědectví", autorem Rio Preisner. V letech 1985 a 1988 vyšla zvl. cizojazyčná čísla.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1980

zvláštní (nulté) číslo - pdf-ocr

1981 - 82

2-3 - pdf-ocr

1983

7 - pdf-ocr

1984

8-9 - pdf-ocr

1985

12-13 - pdf-ocr    zvláštní cizojazyčné vydání - pdf-ocr

1986

14-15 - pdf-ocr    14-15 příloha - Dopis čtenářům - pdf-ocr

1988

1 - pdf-ocr

1989

27-28 - pdf-ocr    27-28 příloha - Dopis Felixe Uhla - památník obětem komunistické svévole v Nagelbergu u Gmündu - pdf-ocr    27-28 separátní příloha - Otevřený dopis Rio Preisnera redakci "Svědectví" - pdf-ocr