Zpravodaj demokratických Čechů a Slováků ve Victorii; Zpravodaj

Kulturně - politický dvouměsíčník.

od 1972: Dvouměsíčník demokratických Čechů a Slováků ve Victorii.


*     St. Kilda (Austrálie)     *     1969 – 1980 ?     *     dvouměsíčně     *


Vydávalo Československé národní sdružení ve Victorii, později uváděné jako Čs. sdruženi ve Viktorii. Časopis založil a zprvu redigoval Stanislav Čermák, podle tiráže jej připravoval redakční kruh. V roce 1974 redigoval Jaroslav Dvořák. Obsah časopisu tvořily zprvu zejména informace pro nové imigranty, posléze klubové, spolkové a krajanské zprávy, původní i převzaté literární texty, informace o nových knihách, deskách apod. První číslo vyšlo 24. října 1969, druhé až 28. února 1970. Časopis vycházel jako rozmnožený strojopis s příspěvky v češtině a slovenštině. Naposledy doložen nečíslovaným a nedatovaným vydáním zřejmě z roku 1980.

Zpravodaj : Dvouměsičnik demokratických Čechů a Slováků ve Victorii / Stanislav Čermák, Aleš Nebeský, Josef Vaněk, A. Brežný, J. Kvasňová, J. Kvasňa, Jiří Šimák, Květoslav Konečný, Zdenko Horný, Bubeník, V. Starý, J. Peithnerová, Jaroslav Dvořák, Václav Vrba, Bohumír Jelínek, L. Pospíšilová, H. Petrnoušková, Stanislav Hofírek, Sylvia Jelínková, V. Vodička. - St. Kilda: Československé sdruženi ve Victorii:  Czechoslovak Association in Victoria. 26 × 21 cm, 12-46 s. - Prvni číslo vyšlo 24.10.1969. Do č. 12/71 název Zpravodaj demokratických Čechů a Slováků ve Victorii, podnázev Kulturně-politický dvouměsíčník. Do č. 3/70 vydavatel uváděn jako Československé národní sdruženi ve Victorii. Od roku 1975 adresa redakce Kew, Vic. - Některá a od r. 1976 všechna čísla bez označeni (chybí číslo, měsíc i rok vydání). V září 1971 vyšel dodatek k č. 11/71. - K titulu volně přiloženy Stanovy Československého sdružení ve Victorii a další texty.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1976

leden - únor - pdf-ocr

1977

duben - pdf-ocr