Svědomí

Nezávislý čtrnáctideník.


*     Toronto / Olomouc, Frýdek-Místek     *     1990 –     *     měsíčně, od 1991 čtrnáctidenně     *


Publicistický list navazující na tituly Naše hlasy a Vězeň, vydávané týmž vydavatelem, Milo Komínkem. Slaví se kriticky k domácímu polistopadovému vývoji v oblasti politické, ekonomické a zejména právní. Jako vydavatelé jsou postupně uvedeny Moravia Press, Olomouc, od č. 6/1990 Moravia Publishing Inc., Toronto, od 1994 Svědomí, Toronto. Vychází od května 1990, zpočátku jako měsíčník pod názvem Svědomí - Naše hlasy, od 1991 čtrnáctideník, zřejmě od 1995 opět měsíčník. Redakce sídlí v Torontu, souběžně v Olomouci a později i ve Frýdku-Místku. Šéfredaktorem byl M. Komínek, zástupcem šéfredaktora (1990-91) Josef Koudelka (Olomouc), v redakci dále působil i Pavel Bůžek, Stanislav Cába, Josef Dolejší, Richard Hanzlík, Josef Herman, Karel Hrubý, Karel Kalenda, Bohumil Kobliha, Peter Komínek, Marie Komínková, Břetislav Kroulík, Miloslav Maleček, Jára Meců, Ludmila Navrátilová a Oldřich Tihelka.

Milo Komínek zemřel 25. 5. 2010 ve Frýdku-Místku. Poslední č. bylo 1/2017, jím zřejmě vydávání S. skončilo.

Svědomí; Conscience: Nezávislý čtrnáctideník / Milo Komínek, Josef Dolejší, Josef Herman, Karel Kalenda, Bohumil Kobliha, Marie Komínková, Břetislav Kroulík, Oldřich Tihelka, Pavel Bůžek, Richard Hanzlík, Karel Hrubý, Josef Koudelka, Miloslav Maleček, Jára Meců, Ludmila Navrátilová, Stanislav Cába. Peter Komínek. - Toronto: Svědomí. - 28 × 22 cm, 20-24 s. - Do č. 5/60 vydavatelem Moravia Press, Olomouc; zahraniční redakce v Torontu. - Od č. 6/90 vydavatelem Moravia Publishing. Toronto; redakce i v Olomouci, asi od č. 11/91 uváděn Frýdek-Místek. - Od r. 1994 vydavatelem Svědomí, Toronto.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, doplněno


1993

4 - pdf-ocr