Zápisník

Měsíčník pro politiku a kulturu.

od 1959: Časopis pro politiku a kulturu. 

 

*   New York   *   1958 - 1962   *   měsíčně, dvouměsíčně     *

 

Kulturní a původně též politickou revue vydával ve svém nakladatelství Universum Press Co. František Švehla, redigovali ji Ivan Zvěřina (uveden jen v prvních dvou číslech z roku 1958), Petr Hrubý (neuveden, informace pochází od J. Dreslera) a Jaroslav Dresler s anonymní redakční radou (uveden od září 1960). List přinášel politické komentáře a analýzy, těch však postupně ubývalo ve prospěch kulturních, především literárních témat. Redakce věnovala dlouhodobou pozornost Borisi Pasternakovi (úryvky z Doktora Živaga, studie o autorovi v r. 1958), knihám Milovana Djilase a George Orwella. Z domácích témat se objevovaly úvahy o perspektivách česko-slovenských vztahů, pokusy o analýzu myšlení domácí veřejnosti (v roce 1958 nepravidelná rubrika Jak se myslí doma), sleduje vývoj ve Svazu spisovatelů a progresivní jevy literárního života (pozornost věnována Zbabělcům Josefa Škvoreckého, zařazovány jsou i ukázky z básnické tvorby Klementa BochořákaMiroslava FlorianaJosefa KainaraMilana KunderyJana SkácelaKarla Šiktance či Milana Uhdeho, list si povšiml i okolností zastavení časopisu Květen v roce 1959). Redakce se nezapojovala do politických sporů v exilu, exilovým tématům se věnovala jen příležitostně a věcně (diskuse o jazykové úrovni exilového tisku, články zabývající se problémem ohlasu exilové literární tvorby apod.). V rubrice Poznámky se objevovaly drobné recenze, zprávy a komentáře, nedlouhé trvání měla rubrika Profily, představující méně známé osobnosti exilové vědy a umění, důležitá byla i čtenářská rubrika. Do listu přispívali Pavel BerkaJan ČepJ. DreslerZdeněk HacuraIvan HerbenP. HrubýJaroslav Jíra (stať Naši výtvarní umělci a Paříž v r. 1960-61), Jiří KárnetJiří KolajaImrich Kružliak,František Listopad (články o soudobé světové literatuře, nepravidelná rubrika Malé televizní epištoly),Ferdinand Peroutka (historické, politické i literární analýzy), Ladislav Radimský (též jako Petr Den), Jan Rys (úryvek ze hry Kopečkáři v č. z ledna-února 1961), Jaroslav StrnadZdeněk SudaRudolf Urban,Jan VašekRobert VlachI. ZvěřinaDennis Žižka a mnozí jiní, verše zde uveřejnili mj. Gertruda GoepfertováPavel JavorIvan JelínekJ. Měšťan aj. - List byl koncipován jako měsíčník, tuto periodicitu se však nedařilo dodržet, takže od roku 1960 se stal Z. dvouměsíčníkem. Podle J. Dreslera byly důvodem zániku listu v roce 1962 především technické komplikace způsobené vzdáleností mezi tiskárnou v New Yorku a redakcí v Mnichově. Duben 1962 uvádí aktuální náklad 3600 výtisků.

Zápisník: Časopis pro politiku a kulturu / Ivan Zvěřina, František Švehla, Jaroslav Dresler. - New York: Universum Press. - 27-28 × 21 cm, 8-20 s. - Od č. listopad-prosinec/1960 vydává I. Švehla, tiskne Universum Press. - V r. 1958 podnázev Měsíčník pro politiku a kulturu. - Č. červenec-září 1959 omylem označeno jako č. červen-srpen/1959.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

KOMPLETNÍ

1958

1959

1960

1961

1962