Zápisník

Měsíčník pro politiku a kulturu.

od 1959: Časopis pro politiku a kulturu. 


*   New York   *   1958 – 1962   *   měsíčně, dvouměsíčně     *


Kulturní a původně též politickou revue vydával ve svém nakladatelství Universum Press Co. František Švehla, redigovali ji Ivan Zvěřina (uveden jen v prvních dvou číslech z roku 1958), Petr Hrubý (neuveden, informace pochází od J. Dreslera) a Jaroslav Dresler s anonymní redakční radou (uveden od září 1960). List přinášel politické komentáře a analýzy, těch však postupně ubývalo ve prospěch kulturních, především literárních témat. Redakce věnovala dlouhodobou pozornost Borisi Pasternakovi (úryvky z Doktora Živaga, studie o autorovi v r. 1958), knihám Milovana DjilaseGeorge Orwella. Z domácích témat se objevovaly úvahy o perspektivách česko-slovenských vztahů, pokusy o analýzu myšlení domácí veřejnosti (v roce 1958 nepravidelná rubrika Jak se myslí doma), sleduje vývoj ve Svazu spisovatelů a progresivní jevy literárního života (pozornost věnována Zbabělcům Josefa Škvoreckého, zařazovány jsou i ukázky z básnické tvorby Klementa Bochořáka, Miroslava Floriana, Josefa Kainara, Milana Kundery, Jana Skácela, Karla Šiktance či Milana Uhdeho, list si povšiml i okolností zastavení časopisu Květen v roce 1959). Redakce se nezapojovala do politických sporů v exilu, exilovým tématům se věnovala jen příležitostně a věcně (diskuse o jazykové úrovni exilového tisku, články zabývající se problémem ohlasu exilové literární tvorby apod.). V rubrice Poznámky se objevovaly drobné recenze, zprávy a komentáře, nedlouhé trvání měla rubrika Profily, představující méně známé osobnosti exilové vědy a umění, důležitá byla i čtenářská rubrika. Do listu přispívali Pavel BerkaJan Čep, J. Dresler, Zdeněk Hacura, Ivan Herben, P. Hrubý, Jaroslav Jíra  (stať Naši výtvarní umělci a Paříž v r. 1960-61), Jiří Kárnet, Jiří Kolaja, Imrich Kružliak, František Listopad (články o soudobé světové literatuře, nepravidelná rubrika Malé televizní epištoly), Ferdinand Peroutka (historické, politické i literární analýzy), Ladislav Radimský (též jako Petr Den), Jan Rys (úryvek ze hry Kopečkáři v č. z ledna-února 1961), Jaroslav Strnad, Zdeněk Suda, Rudolf Urban, Jan Vašek, Robert Vlach, I. Zvěřina, Dennis Žižka a mnozí jiní, verše zde uveřejnili mj. Gertruda Goepfertová, Pavel Javor, Ivan Jelínek, J. Měšťan  aj. - List byl koncipován jako měsíčník, tuto periodicitu se však nedařilo dodržet, takže od roku 1960 se stal Z. dvouměsíčníkem. Podle J. Dreslera byly důvodem zániku listu v roce 1962 především technické komplikace způsobené vzdáleností mezi tiskárnou v New Yorku a redakcí v Mnichově. Duben 1962 uvádí aktuální náklad 3600 výtisků.

Zápisník : Časopis pro politiku a kulturu / Ivan Zvěřina, František Švehla, Jaroslav Dresler. - New York: Universum Press. - 27-28 × 21 cm, 8-20 s. - Od č. listopad-prosinec/1960 vydává I. Švehla, tiskne Universum Press. - V r. 1958 podnázev Měsíčník pro politiku a kulturu. - Č. červenec-září 1959 omylem označeno jako č. červen-srpen/1959.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


KOMPLETNÍ

1958

1: pdf-ocr, obsah pdf-txt   2: pdf-ocr, obsah pdf-txt   3: pdf-ocr, obsah pdf-txt   4: pdf-ocr, obsah pdf-txt   5: pdf-ocr, obsah pdf-txt   6: pdf-ocr, obsah pdf-txt   7: pdf-ocr, obsah pdf-txt   8: pdf-ocr, obsah pdf-txt   9: pdf-ocr, obsah pdf-txt

1959

1: pdf-ocr, obsah pdf-txt   2: pdf-ocr, obsah pdf-txt   3: pdf-ocr, obsah pdf-txt   4: pdf-ocr, obsah pdf-txt   5: pdf-ocr, obsah pdf-txt   6: pdf-ocr, obsah pdf-txt

1960

1: pdf-ocr, obsah pdf-txt   2: pdf-ocr, obsah pdf-txt   3: pdf-ocr, obsah pdf-txt   4: pdf-ocr, obsah pdf-txt   5: pdf-ocr, obsah pdf-txt   6: pdf-ocr

1961

1: pdf-ocr   2: pdf-ocr   3: pdf-ocr   4: pdf-ocr   5: pdf-ocr   6: pdf-ocr

1962

1: pdf-ocr   2: pdf-ocr   3: pdf-ocr   4: pdf-ocr