Okno (dokořán)

Časopis českých a slovenských usedlíků v Holandsku (1969).

Časopis pro kulturu a politiku (1973-1974).

Informační bulletin (od 26/1974).

Kulturně-politický bulletin (č. 42/1978).

Kulturně-politický bulletin Čechů a Slováků v Holandsku (od 43-44/1978).


 

*     Oegstgeest, Utrecht, Amsterdam, Zwijndrecht, Haarlem, Nijmegen     *     1969 – 1993     *     čtvrtletně, dvouměsíčně, nepravidelně     *


Zpravodajský a publicistický časopis zejména posrpnových emigrantů usazujících se v Holandsku byl založen v únoru 1969. Jako vydavatel je uveden Nederlandse Stichting Comenius. Redakce pracovala zpočátku pod vedením Theodora J. Vondráčka a Miroslava Kabely, jejími členy byli J. Voříšková, Vlasta Staňková (zemřela 1971), Tibor (uváděn též jako Ctibor) Grandtner, J. Voříšek a A. Šourek. V roce 1970 převzal vedení časopisu Jožka Staněk. V letech 1971-72 působili v redakci Dana Leeuw-Adamová, Ivo Brůža (do č. 3/1971), Jarmila Eimers-Ficová, Tibor Grandtner, Karel Pokorný, J. Řečínská (do 3/1971), Jožka Staněk, Irena Simonová (do 3/1971) a Theodor J. Vondráček. Vedoucí redaktorkou se stala Věra Pokorná, o grafickou úpravu se starali Zdeněk Budínský a od č. 4-5/1971 též Karel Pokorný.

Na počátku roku 1972 se redakce tohoto holandského časopisu spojila s mnichovským vydavatelstvím CCC Books a podílela se na přípravě stejnojmenného kulturního časopisu (Okno dokořán, Německo). Původní „lokální" orientaci si časopis uchoval v osmistránkové příloze Okno dokořán do Holandska, v jejíž redakci působil vedle výše uvedených též Jan Karel Jarolímek.

Mnichovský časopis však po dvou číslech zanikl a holandská redakce obnovila původní časopis, který od roku 1973 vycházel pod názvem Okno. Vydavatelem zůstal Nederlandse Stichting Comenius, vedoucí redaktorkou V. Pokorná, členy redakce byli J. Eimers-Ficová, T. Grandtner, J. K. Jarolímek, K. Pokorný, J. Staněk, T. J. Vondráček a Zuzana Vyskočilová. V roce 1974 převzal vedení redakce zřejmě opět J. Staněk (v tiráži neuveden), který oznámil čtenářům dopisem ze dne 28.2.1974 zastavení časopisu 25. číslem (od roku 1974 uváděno pouze průběžné číslování) z finančních důvodů.

V červnu téhož roku je ovšem časopis obnoven osmistránkovým číslem 26 a postupně se rozsah jednotlivých čišel zvyšuje. Číslem 42/1978 odstoupil redaktor J. Staněk, jeho nástupcem se stal Tibor Grandtner (v tiráži neuveden), který list redigoval až do roku 1993.

Redakce sídlila do roku 1973 ve Zwijndrechtu, poté v Haarlemu, v letech 1978-79 v Utrechtu a v letech 1980-1993 v Nijmegenu. List byl rozesílán zdarma. 

První čísla časopisu přinášela především informace novým imigrantům, kulturní zpravodajství, humoristické stránky, za pozornost stojí stati J. J. Diamanta (zde pod šifrou J. K.) Některé psychologické problémy emigrace, dalšími články přispěli vedle redaktorů i Jana Gabrielová či P. Opršal (v několika pokračováních zpracovává Dějiny Nizozemí). Postupně přibývaly politické komentáře a úvahy, zpravodajství z exilu, podrobné informace o exilovém tisku a exilových vydavatelstvích, výzvy a oznámení, nechyběl ani dětský koutek. Mezi přispěvatele přibyli mj. K. Barták, Jaromír Netík, K. Novák, Jiří Slezák, Jiří Veselý, Petr Vinohrad. Postupně přibývá článků převzatých z jiných exilových časopisů, objevuji se informace o Holandsku, příležitostně rubriky Skautský list (red. br. Radek , vl. jm. Ctirad Kučera), Dětský svět, v číslech 43/44-51 vychází na pokračování studie Miloslava J. Broučka Československá tragédie. Průběžně se časopis věnuje vztahům mezi exilovými generacemi (impulsem byla mj. emigrace Jaroslava Hutky či Pavla Kohouta). V osmdesátých letech převažují převzaté články. Mezi autory těch původních patřili Petr Bílý, Věra Eliášová, Petr Jánský, Jaromír Netík, Jiří Novoveský či A. P. Roubík, později Jan Horníček, Pavel Javor, B. Kobliha, Olga Valeská, Jiří Veselý, Emil Vidra.

Příspěvky v češtině, slovenštině i holandštině. - Časopis zprvu sledoval jednak ročníkové, jednak průběžné číslování. V roce 1969 vyšla čtyři čísla, v roce 1970 vyšla čtyři čísla a zvláštní číslo a v roce 1971 šest čísel. Dvě „přílohová" mnichovská čísla z roku 1972 je nutno považovat za č. 15 a 16 průběžného číslování, opět samostatná redakce potom vydala ještě č. 3-4(17-18)/1972. V letech 1974-76 časopis sleduje průběžné číslování a vychází v omezeném rozsahu kolem 16 stran A5, posléze se rozsah zvyšuje na 36-48 stran. Od roku 1984 vycházejí dvě dvojčísla ročně. Číslo 86 vyšlo na podzim 1988 a mělo být poslední. V roce 1991 však ještě vyšlo číslo 87 a v roce 1993 číslo 88. Náklad listu se pohyboval mezi 700 a 1000 výtisků.

Literatura: Nestává sa to často. Okno 1978, č. 42, s. 32-34

Okno dokořán : Časopis českých a slovenských usedlíků v Holandsku / Jaroslav Kučera, Karel Friedrich, Libuše Hamšíková, Věra Pokorná, Jožka Slančk, Mirek Kabela, Theodor J. Vondráček, Jarmila Eimers-Ficová, Tibor (též Ctibor) Grandtner, Jan Karel Jarolímek, Dana van der Leeuw-Adamová, Ivo Brůža, Karel Pokorný. J. Řečínská, Irena Simonová, Jan Dostál, Vlasta Staňková. Zdeněk Budínský, J. Voříšková, J. Voříšek, A. Šourek. - Zwijndrecht: Nederlandse Stichting Comenius. - 27,5 × 21,5 cm, 14-68 s.; od č. 1/71 25,5-24 × 17,5-17 cm (postupné zmenšování); č. 1, 2/72 21 × 30 cm; č. únor a červen/69 29 × 20,5 cm. - U č. únor, červen a září/69 místem vydání Oegstgeest. - Č. 1,2/72 vyšla v odlišné úpravě v mnichovském nakladatelství CCC Books ve spolupráci s NSC Amsterdam a mají podnázev Čtvrtletník pro umění, kulturu a politiku. - Též průběžné číslování. - U č. září a prosinec/69 podnázev Časopis českých a slovenských usedlíků v Nizozemí. - V srpnu 1970 vyšlo zvl. propagační číslo k Naardenskému setkání 1970. - Od r. 1973 vychází jako Okno.

Okno : Kulturně-politický bulletin Čechů a Slováků v Holandsku / Jarmila Eimers-Ficová, Tibor (též Ctibor) Grandtner, Jan Karel Jarolímek, Věra Pokorná, Karel Pokorný, Jožka Staněk, Theodor J. Vondráček, Zuzana Vyskočilová. - Nijmegen: Nederlandse Stichting Comenius. - 21 × 15 cm, 8-128 s.; do č. 25/74 24 × 17 cm; č. 26/74 20 × 14,5 cm. - Bezprostředně navazuje na časopis Okno dokořán - průběžné ročníkování i číslování. Vychází nepravidelně, 3 × až 6 × ročně. - Do č. 25/74 podnázev Časopis pro kulturu a politiku (Tijdschríft voor kultuur en politiek), do č. 42/78 Informativní bulletin. - Holandská verze podnázvu Cultureel-politiek bulletin van Tsjechen en Slowaken in Nederland. - Několikrát změna sídla redakce: do č. 3-4/73 Zwijndrecht, do č. 41/78 Haarlem, do č. 50/79 Utrecht. - Tiráž střídavě v češtině a slovenštině. - Příspěvky též ve slovenštině a holandštině. - V roce 1980 vyšla příloha k 310. výročí smrti J. A. Komenského. - Č. 88/93 je pravděpodobně poslední, jim vydávání Okna končí. - Per. příl.: Pohřební kaple Jana Amose Komenského v Naardenu, její sláva, ponížení a obnovení.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1970

Okno dokořán - 6 - červen - pdf-ocr

1973

19 - januar - februar - pdf-ocr    20 - březen - duben - pdf-ocr    23 - září - říjen - pdf-ocr    24 - november - december - pdf-ocr

1974

25 - jaro - pdf-ocr    27 - podzim - zima - pdf-ocr

1975

28 - jaro - pdf-ocr    29 - léto - pdf-ocr    31 - zima - pdf-ocr

1976

34 - podzim - pdf-ocr    35 - zima - pdf-ocr

1977

36 - jaro - pdf-ocr    37 - léto - pdf-ocr    38 - podzim - pdf-ocr    39-40 - zima - pdf-ocr

1978

42 - léto - pdf-ocr    43-44 - podzim - pdf-ocr    45-46 - zima - pdf-ocr

1979

47-48 - jaro - léto - pdf-ocr    49 - podzim - pdf-ocr    50 - zima - pdf-ocr

1980

51 - jaro - pdf-ocr    52-53 - léto - pdf-ocr    54 - podzim - pdf-ocr

1981

56 - jaro - pdf-ocr    57 - léto - pdf-ocr    58-59 - podzim - pdf-ocr    60 - zima - pdf-ocr

1982

61-62 - jaro - pdf-ocr    63 - léto - pdf-ocr    64 - podzim - pdf-ocr

1983

65 - pdf-ocr    66-67 - pdf-ocr

1984

68-69 - pdf-ocr    70-71 - pdf-ocr

1985

72-73 - pdf-ocr    74-75 - pdf-ocr

1986

76-77 - pdf-ocr    78-79 - pdf-ocr

1987

80-81 - pdf-ocr    82-83 - pdf-ocr

1988

84-85 - jaro - pdf-ocr    86 - podzim - pdf-ocr

1991

87 - podzim - pdf-ocr

1993

88 - léto - pdf-ocr