Tatra

Informačný časopis Katolického spolku priatelov Slovenska vo Frankfurte/M.

Mitteilungsblatt des Katholischen Vereines der Freunde der Slowakei, in Frankfurt/M.


*     Frankfurt/M.     *     1994 –     *     měsíčně     *


Redaktoři Andreas Wolf a Peter Werner. Vydává Tatra - Katolicky spolok priatelov Slovenska. - 21 × 15 cm, 4-8 s. - Vychází jako měsíčník od února 1994. Slovensky a německy.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1994

1-2 - pdf-ocr