Student and time

Voice of the democratic czech students in exile


*     London     *     ? - 1950 - ?     *     měsíčně     *


Obvykle osmistránkový cyklostylovaný časopis formátu 30 × 21 cm s tištěnou obálkou vydávala měsíčně v Londýně Free Czech Youth Organization, blízká Českému národnímu výboru, hnutí založenému generálem Lvem Prchalou. Anglicky.

dle: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz, doplněno


 

1950

2 (červenec) - pdf-ocr chybí s. 2-7