Studentská hlídka

Časopis katolického studentstva

od 1911: List katolického studentstva českoslovanského


*     Praha     *     1909 – 1918     *     10 × ročně     *


Odpovědnými redaktory byli postupně Vilém Bitnar, Josef Novák, František Trčka, Karel Evald, Rudolf Březina, Viktor K. Zachoval a Josef Hovádek s kolektivy. 

Vydávala Česká liga akademická.

Bezprostředně na něj navazuje titul Životem.


KOMPLETNÍ

1909 - roč. 1 - pdf-ocr    1910 - roč. 2 - pdf-ocr    1910-11 - roč. 3 - pdf-ocr    1911-12 - roč. 4 - pdf-ocr    1912-13 - roč. 5 - pdf-ocr    1914 - roč. 6 - pdf-ocr    1915-16 - roč. 7 - pdf-ocr    1917-18 - roč. 8 - pdf-ocr    1918-19 - roč. 9 - pdf-ocr