Pitter Přemysl


* 21. 6. 1895 Praha, † 15. 2. 1976 Curych


Domovu i exilu - proslovy v BBC a Svobodné Evropě - vyd. Informační služba svobodného Československa (F.C.I. — Čechoslovák), sv. 4 knižních publikací, 1956, 96 s. - pdf-ocr

Oheň na zemi - druhá část proslovů v BBC a Svobodné Evropě - vyd. Sklizeň svobodné tvorby, Lund 1957, 84 s. - pdf-ocr

Schuld und Sühne  - Vina a odpuštění - O soužití Čechů a Němců v českých zemích - vyd. Büro der Katholischen Exiljugend für Mitteleuropa, Mnichov 1965, 31 s. - pdf-ocr

Vzájemná pomoc - in Oběžník č. 50 (Mravní a náboženská výchova), vyd. Dálková škola v exilu (Česká a slovenská doplňovací škola v Německu), též jako příloha časopisu "Skaut-exulant", 7 s. - pdf-ocr

Kostničtí mučedníci - in Oběžník č. 88/I, vyd. Dálková škola v exilu (Česká a slovenská doplňovací škola v Německu), 10 s. - pdf-ocr