Dopisy příteli


*     Praha     *     1977 - 1980     *    1 - 3 × měsíčně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Dopisy příteli; "Listy příteli"
3. podpis: Ladislav Hejdánek
4. Praha
6. A4; A5 (další opisy)
7. 4-6
8. průklep; 1× sešito
12. asi 1-3× měsíčně
13. 62
14. 1977/I: 1/10.2.; 2/17.2.; 3/24.2.; 4/3.3.; 5/10.3.; 6/17.3.; 7/24.3.; 8/31.3.: 9/7.4.; 10/14.4.; 11/21.4.; 12/5.5.; 13/12.5.; 14/26.5.; 15/9.6.; 16/23.6.; 17/7.7.; 18/21.7.; 19/4.8.; 20/18.8.; 21/1.9.;
1978/II: 22/5.1.; 23/19.1.; 24/2.2.; 25/16.2.; 26/2.3.; 27/16.3.; 28/6.4.; 29/27.4.; 30/18.5.; 31/8.6.; 32/29.6.; 33/20.7.; 34/10.8.; 35/31.8.; 36/21.9.; 37/12.10.; 38/2.11.; 39/23.11.; 40/14.12.;
1979/III: 41/4.1.; 42/25.1.; 43/15.2.; 44/10.3.; 45/29.3.; 46/19.4.; 47/10.5.: 48/7.6.; 49/12.7.; 50/9.8.; 51/6.9.; 52/27.9.; 53/18.10.; 54/15.11.; 55/6.12.; 56/19.12.; 57/27.12.;
1980/IV: 58/24.1.; 59/21.2.; 60/6.3.; 61/10.4.; 62/8.5. Pozn.: k nahlédnutí bylo pouze vázané vydání (srv.C/4).

B.
1. Komentáře k aktuálním politickým otázkám (především k Chartě 77) ve formě dopisů.
3. Jediný autor: L. Hejdánek.
4. a) Dopisy.
b) Komentáře, stanoviska a prohlášení k aktuálním otázkám vnitřní politiky, k mezinárodním událostem i k polemikám uvnitř Charty 77.
c) Jen původní příspěvky.
6. Srv. Svazky pro dialog.

C.
4. Vázaná vydání: Ladislav Hejdánek , Dopisy příteli (1977, 1978, 1979), rukopis, [Praha], bez vročení (samizdat).
Ladislav Hejdánek, Dopisy příteli (1980), Oikumené sv. 3, Praha 1986.

D. Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem (3.5.89):
1. Praha.
2. 12; četné další opisy.
3. Průklep.
4. Dialogický charakter, forma dopisů.
5. Bylo mnoho diskusí, polemik a seminářů o Chartě 77; v Dopisech příteli jsem se pokoušel vysvětlit mladším lidem podstatu Charty 77; podobné pokusy, na vědečtější úrovni, podnikal také profesor J. Patočka; "přítel" je imaginární postava. Celkem vyšly 4 ročníky a 62 dopisů; většinou na 5 hustě popsaných stranách A4; nepravidelná periodicita; zčásti mají dopisy dokumentační charakter, nesou stopy spěchu; vyvolaly polemiky; konec kvůli onemocnění autora.
6. Otázky k Chartě 77, mezinárodní politické události.

zdroj: Posset 1993 viz

Nejde sice o časopis v užším slova smyslu, ale o jednu z nejzajímavějších iniciativ českého samizdatu sedmdesátých let. Sérii dopisů napsal v Praze filozof L. Hejdánek (1927), jeden ze žáků Jana Patočky. L.H. se v listopadu 1977 stal mluvčím Charty 77 společně s Jiřím Hájkem a Martou Kubišovou.

Strojopis na průklepovém papíře A4 nebo A5. Vycházely nepravidelně, 1-3 × měsíčně v nákladu 12 výtisků, celkem 62 dopisů ve 4 letech. V tištěném vydání prvních jednadvaceti dopisů, které byly napsány mezi 10.2. a 1.9.1977, autor děkuje Anně Marvanové za jejich kopírování a distribuci (L. Hejdánek, Dopisy příteli, Praha 1993, s. 5).

Dopisy příteli formou dopisů komentovaly aktuální politické otázky, mezinárodní události a kontroverze v rámci Charty 77. Na konci 70. let proběhla řada diskusí, kontroverzí a seminářů a filozof L. Hejdánek se poté rozhodl zpřístupnit „přátelům", mj. ostatním signatářům, podstatu Charty 77, její limity a krize. Dopisy hojně kolovaly mezi signatáři Charty 77, dokud Hejdánek v důsledku nemoci nepřestat psát. Na Dopisy příteli navázaly v r. 1979 Svazky pro dialog, pro které Hejdánek také napsal mnoho textů. V roce 1979 vyšly Dopisy příteli v boloňském "Centro Studi Europa Orientale" jako 6. svazek série Knihovna CSEO, obsahovaly italský překlad prvních 21 dopisů.

zdroj: Mella 2011 viz


zatím titulní stránky:

[1977]

1 - pdf-ocr  2 - pdf-ocr  3 - pdf-ocr  4 - pdf-ocr  5 - pdf-ocr  6 - pdf-ocr  7 - pdf-ocr  8 - pdf-ocr  9 - pdf-ocr  10 - pdf-ocr  11 - pdf-ocr 
12 - pdf-ocr  13 - pdf-ocr  14 - pdf-ocr  15 - pdf-ocr  16 - pdf-ocr  17 - pdf-ocr  18 -  19 - pdf-ocr  20 - pdf-ocr  21 - pdf-ocr

1978

1 - pdf-ocr  2 -  3 - pdf-ocr  4 - pdf-ocr  5 - pdf-ocr  6 - pdf-ocr  7 - pdf-ocr  8 - pdf-ocr  9 -  10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr  12 - pdf-ocr  13 - pdf-ocr  14 - pdf-ocr  15 - pdf-ocr  16 - pdf-ocr  17 - pdf-ocr  18 - pdf-ocr  19 - pdf-ocr

1979

1 - pdf-ocr  2 - pdf-ocr  3 - pdf-ocr  4 - pdf-ocr  5 - pdf-ocr  6 - pdf-ocr  7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr  9 - pdf-ocr  10 - pdf-ocr  11 - pdf-ocr  12 - pdf-ocr  13 -  14 - pdf-ocr