Bulletin Domov

Orgán českých a slovenských organizací v oblasti Basilej.


*     Basilej     *     1971 -     *     dvouměsíčně     *


Spolkový krajanský časopis Čechů a Slováků v basilejské oblasti vydává Československý spolek Domov, od roku 1972 redigoval Vladislav Svoboda, v nultých letech 21. st. list řídí Jiří Zadrobílek. V roce 1971 jako spolupracovníci redakce uvedeni A. Nový, M. Sedláček a M. M. Svobodová.
Spolek Domov vznikl v roce 1911 jako svépomocný, nepolitický krajanský spolek, jehož cílem bylo a je udržovat národní povědomí, současné však také imigrantům usnadnit integraci do švýcarské společnosti. Spolek také pořádá četné kulturní a sportovní akce. V roce 1977 měl cca 140 členů. List vychází od května 1971 dvouměsíčně, případné nepravidelně.

Informační bulletin: Orgán českých a slovenských organizací v oblasti Basilej / Vladislav Svoboda, Jiří Zadrobílek, A. Nový, M. Sedláček, M. M. Svobodová. - Basel: Československý spolek Domov: Tschcchoslowakíschcr Verein Domov. 30×21 cm, 1-6 s. Od r. 1999 název Bulletin. Do r. 1998 bez podnázvu. Č. 7/89 má českou a slovenskou verzi - část textu je obsahově shodná, český text obsahuje navíc programové prohlášení Občanského fóra, slovenský text obsahuje navíc prohlášení Verejností proti násiliu. Č. 1/90 bylo pravděpodobně zamýšleno jako zvl. č., obsahuje novoroční projev Václava Havla. K titulu přikládány další materiály spolku (většinou pozvánky na kulturní či sportovní akce).

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


2002

3 - pdf-ocr