Zpravodaj NMS severní Morava

Zpravodaj vydávali členové Nezávislého mírového sdružení - Iniciativy za demilitarizaci společnosti ze severní Moravy.

Samostatné zpravodaje vydávali také zakladatelé NMS (Bulletin Nezávislého mírového sdružení - Iniciativy za demilitarizaci společnosti), členové brněnské (Brněnský informační bulletin NMS-IDS), liberecké pobočky NMS (Bulletin NMS Liberec) a členové NMS ve střední Moravě (Zpravodaj NMS střední Morava).

Originály jsou uloženy v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

dle www.vons.cz

Elektronická verze byla připravena ve spolupráci Sdružení občanů Exodus a www.vons.cz.

 

1989