Československé lidové sdružení v Rakousku / Tschechoslowakische Volksvereinigung in Österreich


*     Vídeň     *     1954? – 1966 – ?     *

ČLS vydává též od r. 1954 Věstník Čs. lidového sdružení a čs. katolických spolků v Rakousku. Přináší zejména informace o připravovaných a již uskutečněných akcích. Redigoval ho Karel Šubert (zřejmě do roku 1965), Antonín Svoboda, dále Markéta Koubová a od 1987 František Bouchal (uváděn též jako František J. Bouchal. List koncem 90. let stále vycházel, obvykle 6× až 7× ročně.
zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


Robert Houben: Co je politika, Vídeň (Řím) 1966, překlad z francouzštiny, 156 s. - pdf-ocr