tisk

1) Tituly jsou ve formátu .pdf, umožňující poměrně jednoduchý tisk celých čísel.

2) Je vhodné v nastavení tisku zatrhnout volbu "přizpůsobit na tisknutelnou plochu", "Fit to printable area" nebo něco podobného dle druhu tiskárny, abyste měli sken přes celou stránku a ne zbytečně menší.

3) Výhodné je tisknout na duplexní tiskárně (po obou stranách papíru), zejména, má-li tiskárna volbu "brožura" či "booklet". Ta (při zmenšení dvou stránek na jednu) stránky seřadí tak, že po vytištění listy přehnete a máte za sebou jdoucí stránky tak, jako v originálu periodika.