Střípky / Čriepky

Časopis Čechů a Slováků na Novém Zélandě.

Od 9/93 Časopis Čechů, Moravanů a Slováků na Novém Zélandě.

Od 11/93 Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě.


*     Wellington     *     1990 –     *     měsíčně     *


Krajanský časopis Československého (od 8/1996 Českého a Slovenského) klubu na Novém Zélandě navazuje na list Střípky z klubu téhož vydavatele, který vycházel v letech 1979-1989. První číslo pod novým názvem a s novým ročníkováním vyšlo v červnu 1990 v redakci Ivo Krištůfka a Milana Lučiny a v grafické úpravé Tondy Vondrušky. Od č. 7 z prosince 1990 řídil Tonda Vondruška, jako reportér spolupracoval Jan Koppan a jako editorka Kamila Skapa. Po smrti T. Vondrušky převzal časopis v dubnu 1997 Gustav Knotek a vydává jej nadále za spolupráce K. Skapy a J. Koppana. V roce 1994 měl list 65 pravidelných čtenářů. Dosud vychází.

Střípky; Čriepky: Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě / Kamila Skapa, Jan Koppan, Tonda Vondruška, Gustav Knotek. - Wellington: Československý klub na Novém Zélandě: The Czechoslovak Club in New Zealand. - 30 × 21 cm, 9-17 s. - Do č. K/93 podnázev Časopis Čechů a Slováků na Novém Zélandě. - Č. 9/93 má podnázev Časopis Čechů, Moravanů a Slováků na Novém Zélandě. - Od č. 3/94 v tiráži podnázev Měsíčník Československého klubu na Novém Zélandě (od č. 8/96 Měsíčník Českého a Slovenského klubu na NZ). Od č. 8/96 název vydavatele Český a Slovenský klub na Novém Zélandě (Czech and Slovak Club in New Zealand). - Č. 18/91 má samostatnou zvl. přílohu s názvem Zásadní vystoupení presidenta ČSFR V. Havla v ČST 17.11.1991. - Č. 10/93 omylem označeno jako č. 9/93, č. 5 omylem označeho jako č. 4/94.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1997

9 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1998

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1999

3 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2000

8 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2001

1 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

2002

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

2003

7 - pdf-ocr