Pako (Patafyzické kolegium Teplice)


*     Teplice     *     1979 – ?     *     nepravidelně     *


Jsou známy nejméně dva případy (PAKO, Vokno), kdy byli vydavatelé samizdatu odsouzeni k trestu odnětí svobody výslovně za výrobu a rozšiřování časopisů, kvalifikovaných jako "protistátní'. Ve většině ostatních případů se státní orgány snažily najít náhradní paragrafy (par. 98 - podvracení; par. 100 - pobuřování; par. 118 - nedovolené podnikání)


Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. PAKO [akronym pro: PAtafyzické KOlegium]
3. anonym
4. [Teplice]
5. …určen jen pro vnitřní potřebu PKT [Patafyzické kolegium Teplice] ([A])
6. A5 napříč
7. [52]-[60|
8. průklep; sešito či vázáno v polokartónu
9. ilustrace
12. ?
13. asi 10
14. [A]/?[79]; |B]; [C]; [D]; [10]/[85]; 1989x Pozn.: Vzhledem k tomu, že scházejí jakékoliv bližší údaje, nemohlo být vyšetřeno pořadí jednotlivých čísel.

B.
1. Časopis pro patafyziku.
3. Anonymy, šifry.
4. a) Próza, poezie, názorové ankety, úvahy, studie, pohádky, dopisy, rozhovory, mikrodramata, cestopisy, literární tipy, reportáže.
b) Patafyzické studie obecně a zvláště v souvislosti s poměry v ČSSR (Postavení patafyziky v reálném socialismu; Manipulace a vnitřní svoboda; Problematika dialogu); surrealisticky působící literatura a výtvarné umění; satirické a ironické reportáže (Hygienická opatření pro jízdu MHD; Rychlost chůze a pověst ženy); happeningy.
c) Výhradně původní příspěvky.
d) Několik textů ve slovenštině a romštině.
e) V některých textech hovorové prvky a úmyslné použití špatného pravopisu k docílení ironického efektu (Kancelář prezidenta republyky).\

C.
1. T., "Ty jsi PAKO!", Potemník ničivý 3-4/81. (jedno číslo z r.1981)
4. "Rozhovor pro Jazzstop", Jazzstop 7/88. (rozhovor s Eduardem Vackem)

D. Rozhovor se členem redakce (19.1.89):
1. Teplice.
4. PAKO reprezentuje Patafyzické kolegium.
5. Několik Svědků Jehovových se odvrátilo od této sekty; zůstala studijní skupina (kolegium); studovala patafyziku a příslušnou literaturu (A.Marenčin, A.Jarry, Faustro). Materiály shromaždovala do sborníků, z toho vznikl časopis; PAKO částečně ironizuje časopis Svědků Jehovových Strážná věž a adaptuje francouzskou patafyziku na české poměry. Z bezpečnostních důvodů bez číslování a datování; stálé policejní represe; za PAKO zatčen E.Vacek a další (1986), tím končí vydávání; první číslo asi 1979; redakční okruh asi ze 6 až 7 osob.
6. Největší nebezpečí pro lidstvo je ideologie; PAKO chtělo pracoval kulturou proti ideologii; pokus o nalezení patafyzických zbraní proti destrukci společnosti.
15. + 16. -
zdroj: Posset 1993 viz


Pako [prac. název 1] - pdf-ocr
Pako [prac. název 2] - pdf-ocr
Pako [prac. název 3] - pdf-ocr
Pako [prac. název 4] - pdf-ocr
Pako [prac. název 5] - pdf-ocr
Pako [prac. název 6] - pdf-ocr
Pako [prac. název 7], pouze obálka - pdf-ocr
Pako [prac. název 8] - pdf-ocr
Pako [prac. název 9] - pdf-ocr