Já jsem ňákej čuně


Vydal Klub Charty 77, Londýn [1986], 82 stran.

Obsahem je rejstřík jmen a osob, které se podílely na nespravedlivých persekucích osob.

K sestavení byly použity údaje ze sdělení VONS od č.1 do č. 411, dále pak z textů a dopisů otištěných v Informacích o Chartě - Infochu, vydaných od r.1978 do prosince 1984.


pdf-ocr