Život (Adelaide)

Život Československého klubu v Adelaidě

od 1964 Informační zpravodaj Československého klubu v Adelaidě

od 1965 Život

 

*     Adelaide, později Brompton, později Hindmarsh, později opět Adelaide (Austrálie)     *     1962 –     *     čtvrtletně     *

 

Časopis pro Čechy v jižní Austrálii vydával Čs. klub v Adelaide (v některých číslech uveden jako vydavatel Tiskový kroužek Čs. klubu). Redaktor nebyl v tiráží uveden, podle dostupných informací byli členy redakce R. Folber, Alois Trávníček, V. Janšta (redigoval mluvnická cvičení v rubrice Pro mladší i starší), František Nový a R. Bárta, podle Mikové 1998 dnes rediguje Andrea Zemanová. Časopis přinášel zpravodajství z domova, ze světa i z exilového a krajanského prostředí, sportovní zpravodajství, ukázky z české klasické i exilové literatury, různé převzaté texty a inzerci. Číslo z října 1991 obsahuje články převzaté z domácího tisku, krajanské informace a článek k výročí vzniku republiky (napsala jej kulturní referentka klubu Dagmar Balcárková). Rozmnožený strojopis, PC tisk. List dosud vychází, naposledy doložen číslem z července 2012.

Život: Informační zpravodaj Československého klubu v Adelaidě, S. A.: Information Bulletin of Czechoslovak Club Inc. / František Nový, R. Bárta, V. Janšta, Alois Trávníček, R. Folber. Brompton: Československý klub v Adelaidc: Czechoslovak Club, Adelaide. 26 × 21 cm, 3-19 s.; č. z 90. let 30 × 21 cm. - Č. z let 1963 64 mají název Život Československého klubu Austrálie v Adelaidě. U některých čísel vydavatel uveden jako Tiskový kroužek Čs. klubu Č. z r. 1998 mají v tiráži anglický podnázev Bulletin of the Czechoslovak Club in S. A. U č. z let 1998-99 místem vydání Hindmarsh. V č. březen/75 anglický článek Karla Hujera s názvem The Destiny of Czechoslovakia, v č. červenec/77 angl. článek Why international agreements are concluded?, v č. říjen/77 angl. články s názvy Brzezinski under attack a Czech exile to the prime minister of Canada. K č. červenec/98 připnuta kandidátní listina nového výboru Čs. klubu.

podle: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, upraveno a doplněno.

2000

02 – pdf-ocr
03 – pdf-ocr
04 – pdf-ocr
08 – pdf-ocr
09 – pdf-ocr
 

2002

03 – pdf-ocr
07 – pdf-ocr
 

2003

02 – pdf-ocr
04 – pdf-ocr
10 – pdf-ocr
 

2004

09 – pdf-ocr
 

2005

02 – pdf-ocr
07 – pdf-ocr
09 – pdf-ocr
11 – pdf-ocr
 

2006

09 – pdf-ocr
 

2007

09 – pdf-ocr
 

2008

03 – pdf-ocr
05 – pdf-ocr
08 – pdf-ocr
11-12 – pdf-ocr
 

2009

02 – pdf-ocr
06 – pdf-ocr
 

2010

03 – pdf-ocr
06 – pdf-ocr
 

2012

07 chybí tit. str. – pdf-ocr