Národní klenotnice


*     New York     *     1949 – 1955     *     nepravidelně     *

Literární sborníky české a slovenské poezie a prózy sestavoval a jménem Masarykova Institutu v New Yorku vydával Otakar Odložilík. Většinou byly zařazovány básně, povídky, úryvky z rozsáhlejších próz, eseje apod., které vznikly v meziválečném období, příp. na počátku 20. století, objevovaly se i ukázky z vrcholů české literatury 19. století. Jednotlivá čísla jsou tematicky či příležitostně uspořádána (sv. 3/1950 je nazván Čtení k 7. březnu a připomíná výročí narození TGM, sv. 6/1951 Kytice z českého kvítí přináší různorodý výběr české poezie a prózy; sv. 10/1954 se nazývá Pocta Adamu Mickiewiczovi, básníkovi a světci, další svazky vycházely k vánočním svátkům).
Celkem vyšlo dvanáct svazků, poslední o vánocích 1955. V některých pramenech časopis uváděn jako knižní edice.

Národní klenotnice / Otakar Odložilík. New York: Masaryk Institute. 27,5 28 × 21,5 cm, 12-68 s. - Č. 1/1949 vyšlo v Boulder, Chicago. Č. [11]/54 omylem označeno jako č. 10/54. Č. 12/55 je poslední, jím vydávání Národní klenotnice končí.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


č. 12 - 1955 - Vánoce v Praze - pdf-ocr
obsah: Antonín Sova - Praze; Vilém Mrštík - Praha pod sněhem; Eva Vrchlická - Mikulášská nadílka; F. X. Šalda - Je prosinec; Eva Slavíčková-Medková - Stoupáme vzhůru; Josef Hora - Kolikrát; Jistebnický kancionál - V řečeném městě Betlémě; Biblická zvěst o narození Ježíšově - Lukáš 2,1-14 ve dvou překladech F. Žilky a O. M. Petrů; Jakub Arbes - Štědrý den bratří Arbesů; Jaroslav Seifert - Prosinec; Arne Novák - Vánoce Hany Kvapilové; Tereza Nováková - Na Staroměstském náměstí; Jaroslav Seifert - Píseň novoroční; Eva Slavíčková-Medková - Vzpomínání na Antonína Slavíčka; Otakar Odložilík - Doslov.