Ulm-Donau

List České národní skupiny v Ulmu.

 

*     Ulm     *     1950–1950     *     nepravidelně

Cyklostylový časopis vydávala Česká národní skupina v táboře v Ulmu v Německu. Podle Pekelského a Janíka-Horáka 1957 list redigoval O. K. Oberland. Celkem vyšla 4 čísla. Doložené poslední číslo vyšlo 9. července 1950. Redakce anonymní, pod rozlučkovým článkem podepsán František Janík. Časopis zanikl v souvislosti s likvidací tábora.

Ulm-Donau: List České národní skupiny v Ulmu / [O. K. Oberland]. Ulm: Česká národní skupina v Ulmu. - 29 x 21 cm. 8 s.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

1950

2 – 22. 4. 1950 – pdf-ocr    přepis textu pdf-txt
3 – 24. 5. 1950 – pdf-ocr    přepis textu pdf-txt