Rozpravy (Melbourne)


*    Carlton, od 1977 East Caulfield, od 1992 Melbourne     *     1974 – 1993    *    nepravidelně


Diskusní časopis vydávala exilová organizace Společenství nového řádu. Redigoval jej Stanislav Hofírek, spolupracoval Zdenko Horný. Podstatnou část obsahu jednotlivých čísel tvoří Hofírkovy úvahy a stati, dále časopis přinášel převzaté literární texty.

Poprvé vyšel v listopadu 1974, čísla ze 70. let jsou číslována průběžně, posledním doloženým číslem této řady je č. 14/1979. V 90. letech zřejmě obnoven s novým průběžným číslováním. Zanikl pravděpodobně po smrti redaktora v roce 1993 (poslední doložené číslo 6 vyšlo v dubnu 1993). Kromě českého vydání vycházela i anglickojazyčná verze Discussions. Knižní řada Rozpravy je doložena sv. 14 z roku 1983 a nečíslovaným svazkem z roku 1991 (v obou případech jde o studie S. Hofírka).

Rozpravy / Stanislav Hofírek, Zdenko Horný. Melbourne: Společenství nového řádu: Society for a New Social Order. 33,5 × 20,5 cm, 4 18 s.; od č. 11/77 25,5 × 20,5 cm; č. z 90. let 30 × 21 cm. K titulu přiřazeny též další materiály a texty od S. Hofírka a Společenství nového řádu (mj. Chinese Communist Strategy and Tactics, Nelze mlčet z r. 1978 (3 výtisky), anglické vyd. Discussions March 1976) a složka s materiály Komenského poradní konference (Comenius' Consullative Conference) z let cca 1978 - 1984.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1975

5 - Demokracie - pdf-ocr

1978

13 - Pod povrch vnějších jevů - pdf-ocr

1979

14 - Svatý Václav a dnešek  929-1979 - pdf-ocr

1990 (91)

Stanislav Hofírek : Perspektivy lidskosti 1 - pdf-ocr

1992

4 - Ruské náboženské problémy - pdf-ocr

5 - Australské náboženské a mravní problémy - část 1 - pdf-ocr

6 - Australské náboženské a mravní problémy - část 2 - pdf-ocr

7 - Australské náboženské a mravní problémy - část 3 - Bouře na jezeře pokračuje -  pdf-ocr