Čas Čechoslováků v Anglii / ve světě

ČAS ČECHOSLOVÁKŮ V ANGLII, později VE SVĚTĚ

Periodický list Čechoslováků ve světě (1952-55?)

Československé noviny: list Čechů, Slováků a Podkarpatských Rusínů (1958-60?)


*     Londýn (1949-52), Chicago (USA, 1952-55), New York (USA, 1958-60)     *     1949 - 1960     *     nepravidelně     *


Politický časopis vydával a redigoval František Klátil. První čísla vycházela v Londýně pod názvem Čas Čechoslováků v Anglii, od čísla 2-3/1952 list vycházel pod názvem Čas Čechoslováků ve světě v Chicagu v USA. kde bylo vydáváni zřejmě po 2. čísle VII. ročníku (1955) přerušeno. Klátil se potom věnoval redakční práci na měsíčníku Československé noviny viz (USA), vydávaném Radou svobodného Československa; po jeho zániku obnovil v roce 1958 v New Yorku svůj předchozí titul Čas; jeho podtitulem učinil titul i podtitul Československých novin a do ročníkování započítal jejich tři ročníky. Jako vedoucí administrace působil V. Král, podle některých pramenů spolupracovali Hubert Ripka, Ivo Ducháček, Jaroslav Zich a další představitelé národně socialistické strany. - List přinášel politické zpravodajství a zejména komentáře a analýzy (rubrika Zprávy - Poznámky - Komentáře - Kritika), vzpomínkové texty, objevovaly se politické diskuse, původní zprávy o aktivitách jednotlivých osobností formujícího se exilu, ojediněle čtení na pokračováni (1953-54 Haškův Šťastný domov), satirické epigramy a anekdoty. - List byl koncipován jako dvouměsíčník, tuto periodicitu se mu však nedařilo dodržovat. V roce 1949 vyšlo 5 čísel, v roce 1950 jsou zaznamenána 2 čísla, v roce 1951 6 čísel, v roce 1952 jen 3 čísla, v roce 1953 celkem 4 čísla a v roce 1954 3 čísla. Podle Archivu Bohemia 1961 bylo potom vydávání listu přerušeno, Hruban 1974 však zaznamenává ještě dvě čísla z roku 1955 (což také odpovídá vzniku Československých novin až na konci roku 1955). V roce 1958 vyšlo 5 čísel, v roce 1959 jsou zaznamenána dvě čísla a v roce 1960 jediné, zřejmě vůbec poslední číslo.

Čas Čechoslováků ve světě: Periodický list Čechoslováků ve světě / František Klátil. New York: František Klátil. 24-25 × 18,5 cm, 12-23 s.; asi od r. 1953 30 × 23 cm. č. 3/58 21 × 14 cm. - Asi do č. 3/51 název Čas Čechoslováků v Anglii. - Asi do r. 1952 bez podnázvu. - Asi od r. 1953 v tiráži název Čas. - Podnázev pouze v tiráži. - Č. 3/58 má název Čas, v záhlaví podnázev Československé noviny, v tiráži podnázev List Čechů, Slováků a Podkarpatských Rusínů. - Do č. 1/52 místem vydání Londýn, od č. 2-3/52 Chicago, v r. 1958 New York.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1949

1 - pdf-ocr

1954

3 - pdf-ocr