Sokolský věstník San Francisco

Věstník Sokola San Francisco

Sokol San Francisco Bulletin

Bulletin of Gymnastic Association Sokol San Francisco

Věstník Sokola San Francisco


*     San Francisco, San Mateo     *     1962 – ?    *     měsíčné, čtvrtletně, později nepravidelně     *


Věstník Sokola San Francisco, jednoty Americké obce sokolské, redigoval nejprve Jiří Špánek (v některých ročnících v 60. letech redaktor neuváděn, Špánek je ale uveden v tiráži ročníků 1964 a 1979), od roku 1981 Vilém Buršík, v roce 1985 uvedeni George Špánek, Jan Kučera a Jan Turek, v roce 1988 Mary Francis Meier. - List přinášel sokolské zprávy a oznámeni, ale také různorodé příspěvky členů jednoty, převzatý kreslený humor apod. Články v češtině a angličtině, některá čísla pouze v angličtině. - Časopis vznikl v roce 1962, ročníkování ale přesně neodpovídá kalendářním rokům, na přelomu 60. a 70. let navíc nelze vyloučit vydavatelskou přestávku. V roce 1966 vycházel pátý ročník, v roce 1973 osmý ročník (podle Hrubana 1974), v roce 1979 vycházel čtrnáctý ročník, v roce 1980 zahájen patnáctý, ale záhy uváděn opět čtrnáctý (zřejmě omylem), v roce 1981 uveden patnáctý a v roce 1988 dvaadvacátý ročník. Název listu se mírně obměňoval. První čísla zřejmě vyšla s uvedeným titulem i podtitulem, v 60. letech doložen i název Bulletin, event. Sokol San Francisco Bulletin, event. Věstník (viz níže). Periodicita listu kolísala: původně měsíčník, v polovině 60. let jako čtvrtletník, v 70. letech znovu jako měsíčník, zřejmě od roku 1985 vycházel nepravidelně, přibližně dvouměsíční. Naposledy doloženo číslo 2-3 z roku 1990.

Sokolský věstník: Bulletin of Gymnastic Association Sokol San Francisco / George Jiří Špánek Sr., Vilém Buršík, Jan Kučera, Jan Turek, Mary Frances Meier. San Mateo: Gymnastic Association Sokol San Francisco. 28 × 22 cm, 4-60 s.; asi od č. 2/65 do r. 1967 22 × 14 cm. Název v tiráži uveden anglicky: Bulletin of Sokol San Francisco. Uvnitř časopisu název Věstník Sokola San Francisco, od č. november/83 Sokol San Francisco Vestník nebo San Francisco Vestnik. U č. z 60. let místem vydání San Francisco. Asi od č. 2/65 do r. 1967 název Bulletin, v tiráži název Sokol Bulletin a podnázev Publication of the Gymnastic Association Sokol (pouze v letech 1965 66). - Do r. 1965 ročníkování neodpovídá kalendářním rokům. Čísla 2, 3, 5/82 chybně označena jako č. 1/82. Č. 7 (listopad)/83 chybně označeno jako č. 8/83. - V letech 1986-87 časté chyby v číslování.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


 

1962

4 - pdf-ocr

1963

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr   

1964

1 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr (část)

1965

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1966

3-4 - pdf-ocr   

1967

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - neúplné - pdf-ocr   

1972

2 - pdf-ocr   

1974

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr   

1976

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    zbytky - pdf-ocr   

1977

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr   

1978

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr   

1979

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr   

1980

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr   

1981

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr   

1982

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr   

1983

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr   

1984

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr   

1985

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr   

1986

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr   

1987

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr   

1988

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr   

1989

2-3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr   

1990

1 - pdf-ocr