Positivní antikomunismus


Historický dokument - program australských spolků "Positivní antikomunismus" z r. 1964. Byl přijat na konferenci, svolané Ústředím československých demokratických organisací v Austrálii a na Novém Zélandě 28. 3. 1964 a vydán téhož roku v Brisbane.

Byly vyvinuty snahy, aby se tento po diskusi stal celoexilovým programem jako cesta ke spravedlivé svobodě a opravdovému míru.

Podepsali ho:

A. Bůžek, Hobart
F. Čtvrtečka, Sydney 
K. Eliáš, Adelaide
R. Folber, Adelaide
J. Hašek, Melbourne
Dr. S. Hofírek, Melbourne 
F. Horáček, Melbourne 
C. Jurek, Melbourne 
B. Kellner, Adelaide 
F. Kubinyi, Sydney
D. Lupínková, Sydney 
Dr. B. Mikl, Sydney
J. Nermuť, Launceston
S. Pokorný, Brisbane
Dr. I. Schwetz, Melbourne
J. Vaněk, Adelaide 
M. Žák, Adelaide

"Jeden z důkazů, že naprostá většina exulantů odmítala koexistenci s komunismem a Tigridův "gradualismus" (spolupráci s ‚hodnými' a ‚liberálními' komunisty)." Jan Cholínský


pdf-ocr