Antonín Kratochvil


* 31. 8. 1924 Brno    † 11. 12. 2004 Mnichov

Český spisovatel, prezident exilového PEN klubu. 1952 emigroval do Německa, v Mnichově dokončil doktorátem v r. 1954 studia dějepisu a češtiny, ze kterých ho v r. 1948 v Brně vyhodili.

Od počátku emigrace se podílel na politicko-kulturním životě, propagoval českou literaturu. Od roku 1956 se účastnil činnosti České kulturní rady v zahraničí, od roku 1960 byl členem Křesťanské akademie v Římě, od roku 1965 zastával střídavě funkci generálního sekretáře a viceprezidenta exilového PEN klubu se sídlem v SRN. Na Svobodné Evropě a Hlasu Ameriky vedl pořady věnované osobnostem české literatury. Publikoval v řadě exilových listů – Proměny, Archa, Nový život atp.

Založil a redigoval edici Lucernička (1952–62) a Kamenný erb (1953–61 a 1971–76).

1973–77 vydal Žaluji - stěžejní dokumentace zvůle a nezákonností komunistického režimu. Po roce 1989 zůstal v Mnichově, ale přednášel na universitách v Plzni a v Brně.

Od počátku je Kratochvilovo dílo prodchnuto křesťanskou vírou jako hlavní hodnotovou oporou všestranných tvůrčích aktivit.


s pomocí Slovníku české literatury [viz](https://slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=47)

Kredo konvertity - Essay o Karlu Schulzovi [separát] - pdf-ocr

Tajemství faraonovy hrobky - divadelní hra - 1944 - pdf-ocr