Czechoslovak Newsletter


*     Washington, New York     *     1976 - ?     *     měsíčně     *


New York: Council of Free Czechoslovakia: Rada svobodného Československa. 28 × 21,5 cm, 3-14 s. - Časopis údajně redigoval Jiří Horák. - Do č. 4/79 místem vydání Washington. - Vychází jako měsíčník od r. 1976. - Též průběžné číslování. Anglicky.

Dvojčíslo 2-3/84 vyšlo bez názvu, zvýrazněna adresa vydavatele. - K číslu 11-12/88 volně přiložena 6 stránková studie Jiřího Nehněvajsy s názvem Czechoslovak Society of Arts and Sciences and Czechoslovakia.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1978

11-12 - pdf-ocr

1979

02 - pdf-ocr
03 - pdf-ocr
07-08 - pdf-ocr
09-10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

1980

04 - pdf-ocr
05 - pdf-ocr
06 - pdf-ocr
07-08 - pdf-ocr
09-10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

1981

01 - pdf-ocr
02 - pdf-ocr
03 - pdf-ocr
04 - pdf-ocr
05-06 - pdf-ocr
07-08 - pdf-ocr
09 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr

1982

01 - pdf-ocr
02-03 - pdf-ocr
04 - pdf-ocr
05 - pdf-ocr
06 - pdf-ocr
07-08 - pdf-ocr
09-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr

1983

01 - pdf-ocr
02 - pdf-ocr
03 - pdf-ocr
04 - pdf-ocr