Doba


*     [západní Čechy]     *     1979 - 1980?     *     měsíčně, nepravidelně     *


Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1.
Doba;
2. Informační bulletin "Doba" zaměřený na kulturu a politiku;
3. anonym;
4. ?[západní Čechy);
6. A4;
7. 38-47;
8. průklep; sešito v polopevných deskách;
9. ilustrace;
12. 1-2× za 2 měsíce;
13. nejméně 9;
14. [1]/09-79; [2]/10-79; [3]/11-79; [4]/12-79; 8/1/05-06-80; 9/1/07-08-80; 1989x

B.
1.
Časopis pro politiku a kulturu.
2. Obsah.
3. Většinou plná jména, také šifry
a) R. Battěk, A. Březina, K. Čapek, V. Havel, L. Hejdánek, J. Hochman, G. Husák, J. Hutka, A. Kocáb, M. Kusý, A. London, T. G. Masaryk, Z. Mlynář, L. Mňačko, V. Opat, M. Rejchrt, F. H. Richard, J. Seifert, K. Sidon. M. Skalický. J. Tomin, J. S. Trojan, J. Wolf
b) R. Aron, P. Emmanuel, A. Gide, A. J. Vyšinskij.
4. a) Eseje, fejetony, zprávy, komentáře, básně, dokumenty, protokoly, novinové výstřižky, korespondence, písňové texty, rozhovory, portréty.
b) Politika: aktuální politické události, komentáře ke zpravodajství Rudého práva; lidská práva: dokumenty Charty 77, sdělení VONSu, soudní protokoly, zprávy z vězení; komunismus a stalinismus: podstata reálného  socialismu, zprávy ze SSSR; československé dějiny: I. republika, T.G.Masaryk, rok 1968, normalizace; odzbrojení; literatura: básně, fejetony, písňové texty, ukázky z knih s politickou tematikou.
c) Většinou převzaté texty: z kolujícího samizdatu, samizdatových časopisů (Informace o Chartě 77), časopisů šedesátých let (Reportér, Studentské listy), exilových časopisů (Svědectví) i z knih na indexu (T. G. Masaryk); několik překladů ze zahraničních časopisů (Der Spiegel, Encounter).
d) Několik slovenských textů.

C.
2.
"Upozorňujeme, že...", Infoch 16/79.
3. -red-, "Pár slov úvodem", Doba [4]/79. 

zdroj: Posset 1993 viz


1979

[1] srpen - pdf-ocr    [2] říjen - pdf-ocr    [4] prosinec - pdf-ocr

1980

08 -pdf-ocr    09 -pdf-ocr