Doba

 
A.
1.
Doba;
2. Informační bulletin "Doba" zaměřený na kulturu a politiku;
3. anonym;
4. ?[západní Čechy);
6. A4;
7. 38-47;
8. průklep; sešito v polopevných deskách;
9. ilustrace;
12. 1-2x za 2 měsíce;
13. nejméně 9;
14. [1]/09-79; [2]/10-79; [3]/11-79; [4]/12-79; 8/1/05-06-80; 9/1/07-08-80; 1989x
 
B.
1.
Časopis pro politiku a kulturu.
2. Obsah.
3. Většinou plná jména, také šifry;
a) R. Battěk, A. Březina, K. Čapek, V. Havel, L. Hejdánek, J. Hochman, G. Husák, J. Hutka, A. Kocáb, M. Kusý, A. London, T. G. Masaryk, Z. Mlynář, L. Mňačko, V. Opat, M. Rejchrt, F. H. Richard, J. Seifert, K. Sidon. M. Skalický. J. Tomin, J. S. Trojan, J. Wolf; 
b) R. Aron, P. Emmanuel, A. Gide, A. J. Vyšinskij.
4. a) Eseje, fejetony, zprávy, komentáře, básně, dokumenty, protokoly, novinové výstřižky, korespondence, písňové texty, rozhovory, portréty. 
b) Politika: aktuální politické události, komentáře ke zpravodajství Rudého práva; lidská práva: dokumenty Charty 77, sdělení VONSu, soudní protokoly, zprávy z vězení; komunismus a stalinismus: podstata reálného  socialismu, zprávy ze SSSR; československé dějiny: I. republika, T.G.Masaryk, rok 1968, normalizace; odzbrojení; literatura: básně, fejetony, písňové texty, ukázky z knih s politickou tematikou.
c) Většinou převzaté texty: z kolujícího samizdatu, samizdatových časopisů (Informace o Chartě 77), časopisů šedesátých let (Reportér, Studentské listy), exilových časopisů (Svědectví) i z knih na indexu (T. G. Masaryk); několik překladů ze zahraničních časopisů (Der Spiegel, Encounter).
d) Několik slovenských textů.
 
C.
2.
"[Upozorňujeme,že...]", Infoch 16/79.
3. -red-, 'Pár slov úvodem", Doba [4]/79. 
zdroj: Posset 1993 viz
 
 
 
ročník 1979

ročník 1980