Vladimír Štědrý


1904  Praha - 1968  Mnichov, žurnalista a spisovatel


Pocházel z židovské rodiny, po střední škole  se stal redaktorem vlivného deníku Venkov, vydávaného agrárníky. V březnu 1939 odešel do Anglie, 1941 vstoupil do čs. vojenské jednotky (Anglie, Francie, Blízký východ a severní Afrika - Tobruk). 1945 se vrátil do Prahy, kde působil v redakci United Press. 1947 krátce redigoval týdeník Náš týden na jevišti i v životě. Po úplném převzetí moci komunisty v březnu 1948 opět emigroval, nejprve přes Itálii do Anglie, pak 1951-1956 pracoval jako redaktor v mnichovském Rádiu Svobodná Evropa. 
Publikoval povídky, básně, úvahy a články v periodikách Svobodné noviny, Venkov, Náš týden. 1948 byla v Čechách rozmetána sazba jeho románu Zlatý rmut. V zahraničí publikoval beletrii zejména v časopisech Skutečnost (Paříž), Hlas exilu (Mnichov), Sklizeň (Hamburk) a Nový život (Řím). Další oblastí byla rozsáhlá politická publicistika v německých periodikách Osteuropa, Europäischer Osten, Politische Studien a českých exilových Českých listech (Mnichov)  a chicagském Zpravodaji.

Štědrého beletrie je autobiografické a promítá se do ní dvojí exil. Líčení cest, změn, přemisťování a pobytů, melancholie a stesku po domově Štědrý propojuje s lidskou vzájemností, všímavostí a mravními hodnotami. Jeho povídky jsou krátké, mají reportážní, cestopisný či esejistický charakter s drobným dějem a lyrickými pasážemi. S komunistickou doktrínou se Štědrý snažil vyrovnat v modelových příbězích (Kožich). Ostré kritice podrobil československé politické poměry od konce 40. let v esejích a studiích (Jak se stalo Československo satelitem Sovětského svazu, Red Infiltration - a Permanent Threat).

"Vrátili jsme se [po válce] do vlasti, ve které jsme nesměli nahlas promluvit, ve které nepohodlné strany byly rozpuštěny, nepohodlní politikové uvězněni, nepohodlné redakce zavřeny a kde nás vítaly - policejní výslechy. Vskutku, vrchol demokracie." (V.Š., Agrární politika, 1954/5-6)


BIBLIOGRAFIE

Beletrie:

Děvče uprostřed velkoměsta (vl. n. 1933);

Lékaři těla a duše (povídka, 1938);

Než přijde naše léto (povídky, úvahy, angl. s tit. Until Our Summer Comes, Londýn 1945; česky: 1946);

Kde léčí stesk (povídky a úvahy, 1947);

Očima a srdcem (povídky 1948);

Kožich (povídka, Mnichov 1954);

Věž svědectví (povídky, úvahy, Montreal 1955);

J. V. císař Spojených států a jiné povídky (Stockholm 1956);

Přerušená stopa (povídky, vl. n., Mnichov 1966).

Ostatní práce:

Jak se stalo Československo satelitem Sovětského svazu (studie, Chicago 1963) pdf-ocr;

Red Infiltration - a Permanent Threat (angl., studie, Chicago 1965).

Příspěvky ve sbornících:

Ročenka Května 1947 (1946), 1948 (1947);

Peníz exulantův (povídka Titina, Mnichov 1956).


za použití www.slovnikceskeliteratury.cz a textu J. Cholínského