Rozpravy (Řím, později Brusel)

List pro křesťanskou demokracii. Časopis KDU v exilu.

od 1957 - List křesťanskodemokratického hnutí v exilu.


 

*     Řím, později Brusel     *     1950 – 1954, 1957 – 1957     *     měsíčně, nepravidelně     *


Časopis Křesťansko-demokratického hnutí založil a redigoval Simeon Ghelfand zprvu v Itálii, nejpozději v roce 1951 se však i s časopisem přestěhoval do Bruselu. Je rovněž autorem většiny textů, někdy pod pseudonymy Marcel Duchain, Jiří Kantor či Stanislav Urbánek.
K přispěvatelům a spolupracovníkům patřili mj. Bohdan Chudoba (do svého rozchodu s R. na  jaře 1954), Josef Kalvoda, Antonín Baťa a Marie Stara-Stainier. Časopis přinášel zpravodajství, politické komentáře, úvahy a stanoviska. Vycházel jako rozmnožený strojopis, posléze tiskem, nejprve s měsíční periodicitou, později nepravidelně. Příspěvky též v angličtině a francouzštině. Archiv Bohemia 1961 zaznamenává po 12 číslech v letech 1950 a 1951 a nejméně 9 čísel v roce 1952. V roce 1953 vyšlo zřejmě 15 čísel a v roce 1954 5 čísel. Po vydavatelské přestávce byl časopis obnoven v roce 1957, kdy vyšla zřejmě jen tři čísla. Zmenšené kopie kompletních tří čísel z roku 1957 přináší publikace Josefa Kalvody Z bojů o zítřek, I. díl (Toronto, Moravia Publishing 1995); zde jsou též přetištěny nejpodstatnější články z předchozích čísel.

Rozpravy: List pro křesťanskou demokracii / Simeon Ghelfand, Marie Stara-Stainier. Bruxelles: Simeon Ghelfand. 21,5 × 13,5 cm, 8-16 s.; asi do č. 8/1953 26,5 × 20 cm; č. 3/1951 27,5 × 21,5 cm; č. 3/1957 20,5 × 14,5 cm. Asi od č. 9-10/1953 též francouzský podnázev Journal du Mouvement démocrate-chrétien des réfugiés de Tchécoslovaquie. Do r. 1953 rozmnožený strojopis s tištěnou obálkou, od 1954 tisk. Č. 3/1957 má podnázvy List křesťansko-demokratického hnutí v exilu; Journal du Mouvement démocrate-chrétien tchèque en exil; v tiráži Časopis KDH v exilu.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, doplněno


1952

3 - pdf-ocr (jen s. 13-16)

1953

5 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr    14-15 - pdf-ocr

1957

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr