Národ - kalendář


*     Chicago     *     1895 – 1969 – ?     *     ročně     *

Kalendář vydávala Tiskárna českých benediktinů v Chicagu, která vydávala řadu dalších periodik (např. Národ, Katolík) i monografií, např. romány, bible, katechismy, životopisy svatých ap. Chicagští benediktini byli i centrem, kolem něhož vznikala a fungovala řada dalších klubů a spolků osvětových, kulturních, pojišťovacích atd.


1968 - pdf-ocr    1969 - pdf-ocr    1970 - pdf-ocr