Zona

Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

 
A.
1. Zona;
2. Neregulární periodický časopis států sovětského tábora;
3. Zona Ltd.;
4. ?;
6. A5 (zmenšený A4);
7. 76;
8. ofset; sešito; brožováno v polokartónu;
12. 1x;
13. asi 1;
14. 1/88; 1989?
 
B.
1. Časopis pro politiku.
2. Obsah.
3. Většinou plná jména, též anonymy;
a) Z. Mlynář;
b) L. Kolakowski, I. Kurganov, A. Michnik, S. Mrožek, G. Schöpflin.
4. a) Rozhovory, eseje, komentáře, analýzy, informace, výklady.
b) Politika ve východním bloku (SSSR, Ukrajina, Litva, Polsko, ČSSR, Maďarsko, Rumunsko), historie a perspektivy těchto zemí, otázky komunismu, vztahy mezi jmenovanými zeměmi (Polsko-Litva), nezávislé iniciativy (Charta 77, KOR [Výbor pro obranu dělníků]) a aktivity (nezávislá nakladatelství, tipy pro jednoduché tiskové techniky).
c) Výhradně překlady z polských nezávislých a exilových časopisů (ne vždy nejnovějších) i západních časopisů (Der Spiegel, Le Figaro).
 
C.
3. Redakce, "Úvod", Zona 1/88.
zdroj: Posset 1993 viz
 
 

1988

1 - pdf-ocr, obsah