Zona


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Zona
2. Neregulární periodický časopis států sovětského tábora
3. Zona Ltd.
4. ?
6. A5 (zmenšený A4)
7. 76
8. ofset; sešito; brožováno v polokartónu
12. 1x
13. asi 1
14. 1/88; 1989?

B.
1. Časopis pro politiku.
2. Obsah.
3. Většinou plná jména, též anonymy
a) Z. Mlynář
b) L. Kolakowski, I. Kurganov, A. Michnik, S. Mrožek, G. Schöpflin.
4. a) Rozhovory, eseje, komentáře, analýzy, informace, výklady.
b) Politika ve východním bloku (SSSR, Ukrajina, Litva, Polsko, ČSSR, Maďarsko, Rumunsko), historie a perspektivy těchto zemí, otázky komunismu, vztahy mezi jmenovanými zeměmi (Polsko-Litva), nezávislé iniciativy (Charta 77, KOR [Výbor pro obranu dělníků]) a aktivity (nezávislá nakladatelství, tipy pro jednoduché tiskové techniky).
c) Výhradně překlady z polských nezávislých a exilových časopisů (ne vždy nejnovějších) i západních časopisů (Der Spiegel, Le Figaro).\

C.
3. Redakce, "Úvod", *Zona * 1/88.

zdroj: Posset 1993 viz


1988

1 - pdf-ocr, obsah