Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii

*     Blacktown     *     1980 - 1991     *     čtrnáctidenně     *

Časopis spojoval rysy kultumě-politické revue a informačního krajanského zpravodaje. První čislo vyšlo v dubnu 1980 ve vydavatelství Czechoslovak Publishers, od č. 22/1982 vydávalo P&P Studio. Redaktorem byl básník a textař Petr Rada. Poslední doložené číslo 5/1991, dále list zřejmě nevycházel. V komentářích i zpravodajství se časopis zabýval situací v Československu (rubrika Československo ve zkratce), po roce 1989 materiály o politickém vývoji v ČSFR výrazně převážily. V 80. letech komentáře k mezinárodní situaci i vývoji v českém exilu. Informace o české komunitě v Austrálii v rubrice Stalo se (v Melbourne, v Sydney, v Canbeře), dalši pravidelné a příležitostné rubriky Sokolská hlídka, Filatelistická hlídka, Odtud a odjinud (drobné zprávy z Austrálie ti ze světa), Sport (zejména výsledky čs. sportovců ve světě, domácí vrcholné ligové soutěže; redigoval Karel Janovský) aj. Soukromá inzerce v rubrice Malý oznamovatel. Příspěvky mj. Marcela Čechová, Kajetán F. Halasa (vl. jm. Karel J. Halla), Jiří Hodač, Stanislav Hofírek, Petr Hrubý, Jan Jirásek, Ivan Medek, Stanislav Moc (povídky), Aleš Nebeský, Jindřich Nermuť, Jan Plavec, Petr Rada, Jožka Staněk, Josef A. Vaněk aj. V roce 1983 zaznamenána literární příloha.

Literatura: Pavla Radová, Australské listy 1/1991, s. 11

Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii: Fortnightly for Czechs and Slovaks in Australia / Petr Rada, Pavla Radová. Blacktown: P&P Studio. 30 x 21 cm, 8-24 s. - Od č. 2/91 název v záhlaví zkrácen na Hlasy, v tiráži zachován název původní. Do č. 21/82 jako vydavatel uváděn Czechoslovak Publishers se sídlem v Box Hill, od č. 22/82 změna vydavatele na P&P Studio, od r. 1986 změna sídla vydavatele na Seven Hills, od č. 16/86 na Blacktown. Od č. 7/90 zmiňována též existence pražské redakce, od č. 10/90 uváděna jako její sídlo Praha. - Per. příl.: literární příloha Hlasů, č. 1,2, 3/83.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

1980

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - pdf-ocr
8 - 
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - 
12 - 
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19-20 - pdf-ocr
 

1981

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - 
16 - 
17 - pdf-ocr
18 - 
19 - 
20 - 
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25-26 - pdf-ocr
 
 

1982

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr   chybí ss. 8-9
11 - 
12 - pdf-ocr
13 - 
14 - 
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - 
23 - pdf-ocr
 

1983

1 - pdf-ocr
2 - 
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr   chybí ss.7-10
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25 - pdf-ocr
 

1984

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - 
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - 
19 - 
20 - 
21 - pdf-ocr
 
 
 

1985

1 - pdf-ocr
2 - 
3 - pdf-ocr
4 - 
5 - 
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
 

1986

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - 
25 - pdf-ocr
 

1987

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - 
19 - pdf-ocr
 

1988

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
 

1989

9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1990

23 - pdf-ocr
 

1991

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr