Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii


*     Blacktown     *     1980 - 1991     *     čtrnáctidenně     *


Časopis spojoval rysy kultumě-politické revue a informačního krajanského zpravodaje. První čislo vyšlo v dubnu 1980 ve vydavatelství Czechoslovak Publishers, od č. 22/1982 vydávalo P&P Studio. Redaktorem byl básník a textař Petr Rada. Poslední doložené číslo 5/1991, dále list zřejmě nevycházel. V komentářích i zpravodajství se časopis zabýval situací v Československu (rubrika Československo ve zkratce), po roce 1989 materiály o politickém vývoji v ČSFR výrazně převážily. V 80. letech komentáře k mezinárodní situaci i vývoji v českém exilu. Informace o české komunitě v Austrálii v rubrice Stalo se v Melbourne, v Sydney, v Canbeře, dalši pravidelné a příležitostné rubriky Sokolská hlídka, Filatelistická hlídka, Odtud a odjinud (drobné zprávy z Austrálie ti ze světa), Sport (zejména výsledky čs. sportovců ve světě, domácí vrcholné ligové soutěže; redigoval Karel Janovský) aj. Soukromá inzerce v rubrice Malý oznamovatel. Příspěvky mj. Marcela Čechová, Kajetán F. Halasa (vl. jm. Karel J. Halla), Jiří Hodač, Stanislav Hofírek, Petr Hrubý, Jan Jirásek, Ivan Medek, Stanislav Moc (povídky), Aleš Nebeský, Jindřich Nermuť, Jan Plavec, Petr Rada, Jožka Staněk, Josef A. Vaněk aj. V roce 1983 literární příloha.

Literatura: Pavla Radová, Australské listy 1/1991, s. 11

Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii: Fortnightly for Czechs and Slovaks in Australia / Petr Rada, Pavla Radová. Blacktown: P&P Studio. 30 × 21 cm, 8-24 s. - Od č. 2/91 název v záhlaví zkrácen na Hlasy, v tiráži zachován název původní. Do č. 21/82 jako vydavatel uváděn Czechoslovak Publishers se sídlem v Box Hill, od č. 22/82 změna vydavatele na P&P Studio, od r. 1986 změna sídla vydavatele na Seven Hills, od č. 16/86 na Blacktown. Od č. 7/90 zmiňována též existence pražské redakce, od č. 10/90 uváděna jako její sídlo Praha. - Per. příl.: literární příloha Hlasů, č. 1,2, 3/83.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


 

1980

1 -     2 -     3 -     4 - pdf-ocr       5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 -     9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 -      12 -     13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 -     16 -     17 -     18 -     19-20 - pdf-ocr

1981

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 -      16 -     17 - pdf-ocr    18 -      19 -     20 -     21 - pdf-ocr    22 - pdf-ocr    23 - pdf-ocr    24 - pdf-ocr    25-26 - pdf-ocr

1982

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr      chybí s. 8-9 11 -      12 - pdf-ocr    13 -      14 -     15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr    22 -     23 - pdf-ocr   

1983

1 - pdf-ocr    2 -      3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr      chybí s.7-10 14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr    22 - pdf-ocr    23 - pdf-ocr    24 - pdf-ocr    25 - pdf-ocr

1984

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 -     19 -     20 -     21 - pdf-ocr   

1985

1 - pdf-ocr    2 -     3 - pdf-ocr    4 -      5 -     6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr   

1986

1 -     2 -     3 -     4 -     5 -     6 -     7 -     8 -     9 -     10 -     11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr    22 - pdf-ocr    23 - pdf-ocr    24 -      25 - pdf-ocr

1987

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 -     19 - pdf-ocr

1988

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr

1989

9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr   

1990

23 - pdf-ocr

1991

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr