Listy (Řím)

Časopis československé socialistické opozice, určený převážně čtenářům v Československu (od 1971)

Nezávislý dvouměsíčník (1990-1991)

Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog (1992).


*     Řím     *     1970 -     *     dvouměsíčně     *


Časopis politických činitelů a publicistů spjatých s obdobím Pražského jara 1968 vznikl v roce 1970, kdy vyšla dvě nultá čísla s hlavičkou zakázaných pražských Literárních listů: Periodicky začal vycházet v roce 1971 a dosud vychází jako dvouměsíčník (v letech 1975 a 1979 vyšlo vždy sedm čísel, v roce 1995 osm čísel). Vydavatelem časopisu byl od počátku Jiří Pelikán, v číslech 2/1990-2/1991 uveden též Václav Kocourek (Praha), od 1998 vydává Economia a. s. J. Pelikán byl také předsedou redakčního kruhu a do roku 1987 i výkonným redaktorem. Čísla 5/1986-6/1987 redigoval Vladimír Tosek, v letech 1988 1990 Čestmír Vejdělek, od roku 1991 byl šéfredaktorem Jiří Vančura, od roku 1995 do 4/1996 Petr Uhl, dále řídil redakci opět Jiří Vančura a od roku 1998 Václav Žák. V říjnu 2023 stále vychází.

V exilovém období byly L. časopisem levicové opozice exilové i domácí, do jisté míry se však snažily zůstat otevřené i pro autory jiné politické orientace. Adresovány byly především čtenářům v Československu a přinášely zejména politologické studie, komentáře a analýzy, uveřejňovaly také jinak nedostupné informace ze zákulisí komunistické politiky, drobné doma nepublikovatelné zprávy o činnosti komunistických stran ve východní Evropě (rubrika O čem Rudé právo nepíše, název různě variován), všímaly si i exilových i samizdatových uměleckých aktivit (zmínkám o jednotlivcích věnována Společenská rubrika). Na počátku 70. let se redakce L. přihlásila k Socialistickému hnutí československých občanů, ale informace o tomto pokusu zformovat domácí opozici se již od třetího ročníku neobjevují. Od počátku své existence Listy sledovaly politické procesy s odpůrci režimu, po roce 1977 publikovaly informace o Chartě 77 a její dokumenty a později i dokumenty Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, pravidelně přetiskovaly články z domácího samizdatu. Příležitostně si všímaly činnosti opozice v ostatních východních zemích a komentovaly vývoj v komunistických a socialistických stranách v západní Evropě. Zvláště v prvních ročnících přinesly řadu analýz a studií o Pražském jaru 1968, ve druhé polovině osmdesátých let věnovaly pozornost vývoji ve východní Evropě po nástupu politiky Michaila Gorbačova.

K autorům Listů patřili Ivan Binar, Zbyněk Čeřovský, Ota Filip, Ivo Fleischmann, Eduard Goldstücker, Jiří Hájek, Václav Havel, Zdeněk Hejzlar, Jiří Hochman, Jaromír Hořec (šifry Ignotus, Severus), František Janouch, Vladimír Kadlec, Eva Kantůrková, Karel Kaplan, Ivan Klíma, Erazim Kohák, Pavel Kohout, Miroslav Kusý, Karel Kyncl, Aleš Lederer (pseud. Josef Horváth), Antonín J. Liehm, Sergej Machonin, Jaroslav Mezník, Ján Mlynárik, Zdeněk Mlynář, Adolf Müller (též šifra Colonius), Jiří Pelikán, Zdeněk Pinc (pseudonymy Tomáš Marný a T. V. Schauer), Petr Pithart (též šifra Observer), Vilém Prečan, Michal Reiman, Jiří Ruml, Julián Slatina, Jaroslav Suk, Ivan Sviták, Ota Šik, Jiřina Šiklová (mj. pseud George Moldau, A. Nonymová), Milan Šimečka, Vladimír Škutina, Josef Škvorecký, Jan Štern (šifry Bohemicus, JK, JR), Jan Tesař, Julius Tomin, V. Posek, Milan Uhde, Petr Uhl, Ludvík Vaculík, Dagmar Vaněčková aj. Mnohé články podepisovali doma žijící autoři jen šiframi či pseudonymy, přes snahu redakce dodnes často neidentifikovanými.

Spolupracovníci L. v exilu v roce 1974 vytvořili tzv. Skupinu Listy, která vydávala svůj Bulletin.

Od roku 1980 do roku 1989 vycházelo obvykle třetí číslo ročníku v podobě beletristického Čtení na léto, které mělo přibližovat nové a doma neznámé literární práce oficiálně nepublikujících autorů (v letech 1980-81 šlo o přílohu č. 3-4, v roce 1981 s mírně pozměněným názvem Čtení na léto i napotom). Tato „ročenka" neměla vyšší cíl, ani přesnější programovou koncepci, jednotlivé příspěvky byly seřazeny abecedně podle jmen autorů. Básně zde publikovali mj. Ivan Blatný, Antonín Brousek, Miroslav Červenka, Ivan Diviš, Petr Kabeš, Oldřich Kryštofek, František Listopad, Jiří Pištora, Jan Skácel, Andrej Stankovič či Ivan Wernisch , prózu mj. Ivan Binar, Lumír Čivrný, Jiří Gruša, Bohumil Hrabal, Jaroslav Hutka, Eva Kantůrková, Ivan Klíma, Jiří Kratochvil, Milan Kundera, Arnošt Lustig, Jan Novák, Karel Pecka, Jan Pelc, Karol Sidon, Věra Stiborová, J. Škvorecký, Jan Trefulka, Vlastimil Třešňák, Zdeněk Urbánek, Jaroslav Vejvoda, dramatické texty František Pavlíček, Iva Procházková, Karel Steigerwald, Josef Topol, Milan Uhde aj., eseje Ivan Dubský, Václav Havel, Ivan Sviták, Josef Šafařík, literárněvědnými a literárněkritickými pracemi přispěli Bedřich Fučík, Květoslav Chvatík, Milan Jungmann, Sylvie Richterová aj.

Více či méně pravidelně se pokoušely přiblížit situaci v Československu západním čtenářům: v roce 1972 se objevilo vydání italské (doloženo ještě 1973), od 1973 německé (doloženo ještě 1982), od 1976 francouzské (doloženo ještě 1981), od 1978 vydání pro skandinávské země (doloženo ještě 1983, zvl. číslo ale vyšlo již v roce 1975), vycházel i výběr v angličtině (doložen 1988-90); o těchto vydáních podrobněji viz Jinojazyčná periodika. Vzhledem ke snaze zpřístupnit časopis co nejlépe domácím čtenářům vycházely Listy od poloviny sedmdesátých let i v kapesním formátu. Vedle řádných čísel se objevovaly í separátní otisky, tematické přílohy a zvláštní čísla (podrobně viz níže). V roce 1983 byly vydány bibliografie Obsah a jmenný rejstřík 1971-1980Obsah a jmenný rejstřík 1981-1983 (sestavili Dagmara a Jaroslav Sukovi). V letech 1986-89 vyšly v nakladatelství Index tři svazky Knižnice Listů pracemi V. Kadlece, Z. Mlynáře a Zdeňka Jičínského.

Listy: Časopis československé socialistické opozice / Jiří Pelikán, Zdeněk Hejzlar, Milan Horáček, Vladimír Horský, František Janouch, Cyril John, Karel Kaplan, Jiří Kosta, Antonín J. Liehm, Artur London, Zdeněk Mlynář, Adolf Müller, Josef Pokštefl, Michal Reiman, Milan Schulz, Radoslav Selucký, Jan Skála, Lubomír Sochor, Ota Šik, Vladimír Tosek, Karel Kyncl, Dušan Havlíček, Ruth Tosková, Zdena Tominová, Čestmír Vejděiek, Daniel Strož, Zdeněk Pochop, Olga Šulcova, Jan Dus, Eduard Goldstücket, Bohumír Janát, Erazim Kohák, Miroslav Kusý, Jan Štern, Karel Teissig, Jiří Vančura, Sergej Machonin, Klement Lukeš, Eduard Novák, Ilja Šetlík, Jiřina Šiklová, Jiří Sláma, Karel Bartošek, Heřman Chromý, Petr Pospíchal, Zuzana Szatmáryová, Martin M. Šimečka, Václav Žák, Alena Wagnerová, Anna Šabatová, Vladimír Kolmistr, Pavel Dostál, Jiří Kantůrek, Petr Uhl, Ivan Dejmal, Václav Trojan, Václav Příhoda. Libuše Vančurová, Milan Znoj, Miloš Bárta. Jan Jařab, Tomáš Rychlý, Jaroslav Šebek, Karel Skalický - Roma: Jiří Pelikán. - 24 × 17 cm, 15-321 s.: menší formát asi 17 × 12 cm.

Od r. 1990 změna podnázvu na Nezávislý dvouměsíčník, od r. 1992 Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog. - Č. 6/95 v záhlaví a č. 7, 8/95 v tiráži mají podnázev Časopis pro politickou kulturu a občanský dialog. - Od r. 1999 podnázev Časopis pro politickou kulturu a dialog. - Od č. 1/2009 podnázev Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Od č. 2/90 vycházejí v Praze, od č. 2/90 do č. 2/91 je jako pražský vydavatel uváděn Václav Kocourek. Od r. 1998 jako vydavatel uvedena Economia, a. s. - Vydávání předcházela dvě zvláštní vydání formátu 46 × 31,5 cm z února (k výročí smrti Jana Palacha) a srpna (k výročí okupace Československa) 1970; bez vydavatelských údajů, s hlavičkou pražských Literárních listů ze srpna 1968 a ledna 1969. V září 1971 vyšlo zvl. vyd. obsahující rozhovor s Josefem Smrkovským. V prosinci 1978 vyšlo mimořádné číslo k desátému výročí Pražského jara a sovětské intervence. - V únoru 1982 vyšel v menším formátu separátní výtisk z č. 1/82, obsahující článek Zdeňka Mlynáře Možnosti a důsledky „normalizace" v Polsku.

V r. 1983 byly vydány bibliografie Obsah a jmenný rejstřík 1971-1980 a Obsah a jmenný rejstřík 1981-1983., sestavili Dagmara a Jaroslav Sukovi. - V letech 1981-1989 č. 3 nebo dvojčíslo 3-4 označováno jako Čtení na léto. - Cizojazyčná vydání Listů (anglická, německá, francouzská, italská, skandinávská) samostatně (viz Jinojazyčná periodika). - Per. příl.: Soud nad šesti, č. 1/80; Rozhovor s Václavem Havlem, č. 2/83; O stavu životního prostředí v Československu, č. 1/84; Dokumentace Charty 77 1983, č. 2/84; Zdraví je součástí práva na život, č. 6/84; Osm let Charty 77, č. 1/85; Příspěvek Václava Havla mírovému kongresu v Amsterodamu, č. 2/85; Příloha o Polsku, č. 4/86; Budapešťská anketa, č. 5/86; Návrh zákona o socialistických podnicích ze dne 23. ledna 1969, č. 5/87; Kohout, Pavel:  ,Ecce Constantia!', vánoční příloha č. 6/89; Kohák, Erazim: Malý průvodce po demokracii, č. 3/92; Výše uvedené přílohy v menším formátu u č. 1/80; č. 2/83; č. 1,2, 6/84; č. 1/85; č. 4, 5/86.

V lednu 1988 vyšlo zvl. č. s názvem Rozhovor Alexandra Dubčeka s italským deníkem L'Unitá. V r. 1988 samostatně vyšel dokument Zmařený a zamlčený akční program KSČ z 5. dubna 1968. - V r. 1993 vyšla dvě mimořádná vydání: Exil a domov: Odchody a návraty a Praha - Berlín - Paříž 1968 (záznamy z konferencí uspořádaných Nadací Heinricha Bölla).

Jinojazyčné verse: Listy: Journal of the Czechoslovak Socialist Opposition / Jiří Pelikán, Zdeněk Hejzlar, Milan Horáček, Vladimir.Horský, František Janouch, Cyril John, Karel Kaplan, Jiří Kosta, Karel Kyncl, Antonín J. Liehm, Zdeněk Mlynář, Adolf Müller, Josef Pokštefl, Michal Reiman, Milan Schulz, Radoslav Selucký, Ota Šik, Zdena Tominová, Ruth Tosková, Čestmír Vejdělek. - Roma: Jiří Pelikán. - 23,5 × 16,5 cm, 36-51 s.; od č. 4/89 22 × 15,5 cm; č. 6/90 21 × 15 cm. - Anglický výběr z časopisu Listy. - Od č. 6/90 změna podnázvu na Independent Czechoslovak Quarterly. - Č. 4, 5/89 mají samostatně stránkovanou přílohu s názvem Listy extra. - Průběžné číslování.

Listy: Organe de l'opposition socialiste tchécoslovaque / Jean-Jacques Maric, Ginette Vargin, Paris: Comité international contre la répression. 23--23,5 × 17 cm, 32--56 s. - Francouzský výběr z časopisu Listy. - Vychází od r. 1976. - Průběžné číslování. - Č. 3/77 má samostatnou přílohu, týkající se manifestu Charta 77.

Listy: Hen tjeckoslovakiska socialistiska oppositionens tidskrift / Cyril John. - Uppsala: Aktionsgruppen för solidaritet med den socialistiska oppositionell i Osteuropa. - 24 × 17 cm, 19-55 s.; zvl. č. Maj/75 21 × 15 cm, 13 s. - Skandinávský výběr z časopisu Listy. Články ve Švédštině, dánštině, norštině a islandštině. - Ročník 1978 je označen jako první. Vydavatel uveden pouze u zvl. č. Maj/75. - Průběžné číslování, v letech 1979--1981 v závorkách též číslování v ročníku.

Listy; Blätter: Zeitschrift der tschechoslowakischen sozialistischen Opposition / Peter Zottl, Milan Horáček. Adolf Müller. Köln: Gruppe Listy-Blütter. - 30 × 21 cm. 12-48 s.; od r. 1980 a č. z let 1973-74 23,5-24 × 16,5-17,5 cm. - Německý výběr z časopisu Listy. Vycházejí nepravidelně od r. 1973, od r. 1975 do r. 1979 průběžné číslováni, od r. 1980 nové průběžné číslování. Č. 1-5/75 mají podnázev Zeitschrift für Fragen des Sozialismus und der Demokratie in Ost- und Westeuropa, pouze v tiráži. - Od č. 6/76 do č. 22/1979 v záhlaví druhý podnázev Für Fragen des Sozialismus und der Demokratie in Ost- und Westeuropa. - Od roku 1980 titul vydává týž vydavatel v nakladatelství Index. - Č. z r. 1974 vyšla ve Wiener Neustadtu, Rakousko. - V letech 1975-1980 sídlem redakce Frankfurt/M.

Listy; Fogli: Časopis československé socialistické opoziee: Giornale dell opposizione socialista cecoslovacca Jiří Pelikán, Ugo Intini, Claudio Martelli. -- Milano: Jiří Pelikán. 23,5 × 16,5 cm. 67 s.; zvl. č. srpen/72 35 s. - Italský výběr z časopisu Listy.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz; upraveno a doplněno

polistopadové Listy viz www.listy.cz

Následující tři rejstříky jsou součástí studie Dušana Havlíčka Listy v exilu, vydané nakladatelstvím Burian a Tichák v Olomouci 2008, 904 stran, ISBN 978-80-903687-7-4 (děkujeme za laskavý souhlas pánům Havlíčkovi i Tichákovi). obálka

chronologický rejstříkpdf_txt

abecední rejstřík všech příspěvků - pdf_txt

komplexní rejstřík (vč. návodu k použití) - [pdf_txt]


KOMPLETNÍ

čísla s rozpoznaným (neopravovaným) textem (ve spolupráci s ustrcr.cz

rejstřík 1971-80 - pdf-ocr

rejstřík 1981-83 - pdf-ocr


1970

únorpdf-ocr    srpen - pdf-ocr

1971

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1972

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr 5-6 - pdf-ocr

1973

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr

1974

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr

1975

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr

1976

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1977

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1978

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    mimoř. č. prosinec - Ohlédnutí 1968-1978 - pdf-ocr

1979

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr

1980

1 - pdf-ocr    1 příloha - Soud nad šesti (Uhl, Benda, Dientsbier, Havel, Bednářová, Němcová) - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1981

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3-4 + Čtení na léto i napotom - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1982

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3-4 Čtení na léto - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1983

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 Čtení na léto - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1984

1 - pdf-ocr    1 příloha O stavu životního prostředí v Československu - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    2 příloha Dokumentace Charty 77 1983 - pdf-ocr    3 Čtení na léto - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    6 příloha Dokument Ch 77 14/84 Zdraví je součástí práva na život - pdf-ocr

1985

1 - pdf-ocr    1 příloha Osm let Charty 77 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    2 příloha V. Havel: Anatomie jedné zdrženlivosti - pdf-ocr    3 Čtení na léto - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1986

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 Čtení na léto - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    4 příloha O Polsku - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    5 příloha Budapešťská anketa - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1987

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 Čtení na léto - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    5 příloha Návrh zákona O socialistických podnicích z 23.1.1969 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1988

zvláštní číslo leden - Rozhovor A. Dubčeka pro L´Unita - pdf-ocr    1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 Čtení na léto - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    dokument Akční program KSČ z 5.4.1968 - pdf-ocr

1989

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 Čtení na léto - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    6 příloha P. Kohout Ecce Constantia! - pdf-ocr