K - 231

Zpravodaj (Časopis) Klubu bývalých československých politických vězňů v exilu.

1990: Časopis Konfederace politických vězňů Československa.


*     Scarborough (Kanada)     *     1985 - 1990     *     dvouměsíčně     *


 

Vydával Klub bývalých politických vězňů v exilu. V redakční radě působili Lumír Salivar (redaktor do 1989), Zdeněk Otruba (redaktor 1989-90), František Otta, Eda Ottová (předsedkyně Klubu bývalých čs. politických vězňů v exilu), Zdeněk Slavík. Příspěvky se většinou dotýkaly problematiky politických perzekucí v 50. letech i později (v č. 4 z r. 1986/87 uveřejněna mapa českých věznic a pracovních táborů). Úvodní slovo obvykle patřilo předsedkyni Klubu E. Ottové (Slovo předsedkyně), informace o práci Klubu přinášela rubrika Ze života a činnosti K-231, prostor dostaly i čtenářské ohlasy. - Změny podtitulu viz níže. Ročník začínal vždy v červenci, poslední číslo vyšlo v květnu následujícího roku. Číslem 7(31)/90 vydávání končí, dále plánováno vydávání Almanachu.

K-231: Časopis Klubu bývalých politických vězňů v exilu / Zdeněk Otruba, František Otta, Eda Ottová, Lumír Salivar, Zdeněk Slavík. - Scarborough: K-231 - Klub bývalých československých politických vězňů v exilu. - 27 × 21 cm, 9-20 s. U č. 1-3/85 podnázev Zpravodaj Klubu bývalých československých politických vězňů v exilu, u č. 4/85-1/86 podnázev Časopis Klubu bývalých československých vězňů v exilu, u č. 7/90 Časopis Konfederace politických vězňů Československa.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1985

I. roč. - 1 - pdf-ocr    I. roč. - 4 - pdf-ocr

1986

II. roč. - 1 - pdf-ocr    II. roč. - 2 - pdf-ocr    II. roč. - 3 - pdf-ocr    II. roč. - 6 - pdf-ocr

1987

II. roč. - 4 (10) - pdf-ocr    II. roč. - 5 (11) - pdf-ocr    II. roč. - 6 (12) - pdf-ocr    III. roč. - 1 (13) - pdf-ocr    III. roč. - 2 (14) - pdf-ocr    III. roč. - 3 (15) - pdf-ocr

1988

III. roč. - 4 (16) - pdf-ocr    III. roč. - 5 (17) - pdf-ocr    III. roč. - 6 (18) - pdf-ocr neúplné    IV. roč. - 1 (19) - pdf-ocr    IV. roč. - 2 (20) - pdf-ocr

1989

IV. roč. - 4 (22) - pdf-ocr    IV. roč. - 5 (23) - pdf-ocr    IV. roč. - 6 (24) - pdf-ocr    IV. roč. - mimořádné vydání květen - pdf-ocr    V. roč. - 1 (25) - Obětem komunismu - vydání k odhalení Památníku obětem komunismu ve Scarborough 2. 7. 1989 - pdf-ocr    pohled vydaný k této příležitosti - pdf-ocr; totéž - 600 dpi - zip    V. roč. - 2 (26) - pdf-ocr

1990

V. roč. - 4 (28) - pdf-ocr    V. roč. - 6 (30) - pdf-ocr