Národní střed / Čs. živnostník v exilu

Čs. živnostník v exilu.


*     Paříž, od 1952 Washington (USA)     *     1949 - 1957     *     měsíčně, později nepravidelně     *


Měsíčník Čs. živnostenské strany v exilu přinášel zejména politické a ekonomické zpravodajství, analýzy, komentáře. Vydával jej dle Dubna 1976 Miroslav J. Švestka jménem Informační a hospodářské služby Čs. živnostensko-obchodni strany v exilu, s výjimkou posledního čísla jako redaktor působil Josef Kučera . Spolupracovníky redakce byli A. Hynek, R. Folber, M. Hanák .

Časopis vycházel od března 1949 (první tři čísla vyšla pod názvem Čs. živnostník v exilu) měsíčně, v srpnu 1952 vyšlo poslední pařížské číslo a od října 1952 časopis vycházel ve Washingtonu s volnější, přibližně dvouměsíční, později až. čtvrtletní periodicitou. Rozmnožený strojopis. Poslední, 56. číslo průběžného číslování vyšlo v červnu 1957. Viz též ŽOS (Organizační informační zpravodaj Čs. živnostensko-obchodnické strany v exilu).

Národní střed: Čs. živnostník v exilu / Josef J. Kučera. Washington: Československá ŽOS v exilu. 28 × 22 cm, 17-46 s. Č. 10/50 vyšlo v Paříži.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1954

40-41 - pdf-ocr

1956

51 - pdf-ocr

1957

56 - pdf-ocr