Concordia - zpravodaj družstva katolických věřících


*     Praha?     *     1990-?     *     nepravidelně     *


Idea křesťanské humanitární organizace vznikla již před listopadem 1989.

V souvislosti se zemětřesením v Arménii v prosinci 1988 kardinál František Tomášek neformálně ustavil Výbor křesťanské pomoci jako vnitrocírkevní útvar (viz Informace o církvi 1989/1 zde).

V létě 1989 pak byl ustaven Přípravný výbor Družstva katolických věřících Concordia a podány žádosti o souhlas s ustavením družstva. Církev souhlas vydala okamžitě, avšak kompetentní zastupitelské a státní orgány (od místních, přes okresní a krajské až po Ústřední radu družstev a ministerstvo vnitra) žádost i následná odvolání zamítly. Souhlas vydaly až po listopadu - v prosinci 1989.

V lednu 1990 se konala ustavující schůze, zvolen předseda František Mališ . V březnu bylo družstvo registrováno a zahájeny jednak humanitární aktivity (seniorklub s jídelnou v Praze, sociální penzion Josefinum na Tachovsku, individuální sociální služby na více místech), jednak na komerční aktivity pro jejich podporu (prodej počítačů, programování, stavební úsek, cestovní kancelář).


1990

1 - pdf-ocr

1991

1-2 - pdf-ocr