Svobodná země

*     Paříž     *     1951 – 1953?     *     měsíčně     *

 

Politický časopis určený čtenářům v Československu byl vydáván v kapesním formátu anonymní Skupinou demokratických Čechoslováků. Redaktor neuveden, podle informace J. Pistoria redakční přípravu zajišťovali Theodor Procházka, Jan Čep a Jiří Pistorius. První číslo vyšlo v květnu 1951, zaznamenáno je ještě číslo 26 průběžného číslování z roku 1953. List v záhlaví citoval výrok Jana Masaryka: „Národ svatého Václava, Jana Husa a Tomáše Masaryka nebude národem otroků.“ Přinášel zprávy z domova i ze zahraničí, komentáře k politické situaci v Československu i v ostatních východních zemích, pozornost je věnována i činnosti komunistických stran v západních zemích. Původní články jsou obvykle anonymní, objevují se texty převzaté z exilového tisku. Články z domácího tisku zařazovány do rubriky Bez komentáře. Rubrika Výstraha přináší jména aktivních příslušníků komunistické policie, kteří se provinili vůči politickým vězňům. Čísla z roku 1953 se zabývají prognózami vývoje po Stalinově smrti.

Svobodná země / Theodor Procházka, Jan Čep, Jiří Pistorius. – [Paris]: Skupina demokratických Čechoslováků. – 13,5 × 11 cm, 16-32 s.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz
 
zřejmě KOMPLETNÍ
 

1951

1952

1953