Klub (Zürich)

Čtrnáctideník, od 1972 Měsíčník katolické misie pro Čechy a Slováky ve Švýcarsku.


*     St. Gallen, od 1986 Curych     *     1970 -     *     měsíčně     *


Zpravodaj České katolické misie ve Švýcarsku vychází od roku 1970 jako čtrnáctideník, od 1972 měsíčník. Redaktor do roku 1990 neuveden, v 90. letech rediguje Franziska Peter. V roce 1986 se vydavatel přestěhoval ze St. Gallenu do Curychu. List vycházel zpočátku jako rozmnožený strojopis, později tiskem. Časté změny podtitulů (viz níže). Do čísel K. občas vkládán Hlas misie (viz).

Klub: Měsíčník katolické misie pro Čechy a Slováky ve Švýcarsku / Franziska Peter. - Zürich: Tschechische Katholische Mission. - 30 × 21 cm, 2 -10 s.; od r. 1973 24 × 17 cm. - Asi do poloviny roku 1986 sídlo vydavatele v St. Gallen. Č. leden, 3/70 mají podnázev Zprávy Čs. misie pro kantony St. Gallen a Turgau. - Do r. 1972 vychází čtrnáctidenně s podnázvem Čtrnáctidenik katolické misie pro Čechy a Slováky ve Švýcarsku (nebo Dvojtýždeník katolíckej misie pre Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku). - Asi od r. 1985 změna podnázvu na Měsíčník katolické misie Čechů a Slováků ve Švýcarsku, asi od č. 3/88 Měsíčník České katolické misie ve Švýcarsku (Zeitschrift der katholischen Tschechen in der Schweiz). - Asi od r. 1993 změna názvu vydavatele na Katholische Mission für Tschechen nebo Katholische Tschechenmission. - Mimořádná prázdninová čísla z let 1975 a 1976 vyšla (stejně jako první tři ročníky) v rozmnožené, nikoli tištěné podobě, první z nich s podnázvem Časopis pro katolické Čechy a Slováky. - Č. 19/70 omylem označeno jako č. 18/70 - Č. 23-24/71 omylem označeno jako č. 23-24/61. - Č. 7/77 omylem označeno jako č. 8/77. - K titulu je přiložena složka obsahující zkompletované literární přílohy, které vycházely na pokračování v letech 1970-72: Jan Zahradníček: Znamení moci; Vilem Lauffer: Warnruf; Vilém Vondra: Sieben Jahre; Pavel Neubauer: Výstraha; Kariéra sovětského špióna; Adalbert Seipolt: Všechny cesty vedou do Říma; Adalbert Seipolt: Důstojný pán v domě U tří děvčátek aneb jde o lásku; Armando Zavatta: Dvanásť rokov v sovietskom raji; Maria A. Trappová: Zpěvu rozumí celý svět.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, doplněno


1973

3 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    10-11 - pdf-ocr

1974

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1975

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    mimořádné prázdninové číslo - pdf-ocr

1976

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1977

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1978

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1979

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1980

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1981

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1982

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1983

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1984

10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1985

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1986

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1987

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1988

4 - pdf-ocr

1989

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1990

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    10a - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1991

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1992

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1993

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1994

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1995

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1996

9-10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1997

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1998

12 - pdf-ocr

1999

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2000

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr