Klub (Zürich)

Čtrnáctideník, od 1972 Měsíčník katolické misie pro Čechy a Slováky ve Švýcarsku.

 

*     St. Gallen, od 1986 Curych     *     1970 –     *     měsíčně     *

 

Zpravodaj České katolické misie ve Švýcarsku vychází od roku 1970 jako čtrnáctideník, od 1972 měsíčník. Redaktor do roku 1990 neuveden, v 90. letech rediguje Franziska Peter. V roce 1986 se vydavatel přestěhoval ze St. Gallenu do Curychu. List vycházel zpočátku jako rozmnožený strojopis, později tiskem. Časté změny podtitulů (viz níže). Do čísel K. občas vkládán Hlas misie (viz).

Klub: Měsíčník katolické misie pro Čechy a Slováky ve Švýcarsku / Franziska Peter. - Zürich: Tschechische Katholische Mission. - 30 × 21 cm, 2 -10 s.; od r. 1973 24 × 17 cm. - Asi do poloviny roku 1986 sídlo vydavatele v St. Gallen. Č. leden, 3/70 mají podnázev Zprávy Čs. misie pro kantony St. Gallen a Turgau. - Do r. 1972 vychází čtrnáctidenně s podnázvem Čtrnáctidenik katolické misie pro Čechy a Slováky ve Švýcarsku (nebo Dvojtýždeník katolíckej misie pre Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku). - Asi od r. 1985 změna podnázvu na Měsíčník katolické misie Čechů a Slováků ve Švýcarsku, asi od č. 3/88 Měsíčník České katolické misie ve Švýcarsku (Zeitschrift der katholischen Tschechen in der Schweiz). - Asi od r. 1993 změna názvu vydavatele na Katholische Mission für Tschechen nebo Katholische Tschechenmission. - Mimořádná prázdninová čísla z let 1975 a 1976 vyšla (stejně jako první tři ročníky) v rozmnožené, nikoli tištěné podobě, první z nich s podnázvem Časopis pro katolické Čechy a Slováky. - Č. 19/70 omylem označeno jako č. 18/70 - Č. 23-24/71 omylem označeno jako č. 23-24/61. - Č. 7/77 omylem označeno jako č. 8/77. - K titulu je přiložena složka obsahující zkompletované literární přílohy, které vycházely na pokračování v letech 1970-72: Jan Zahradníček: Znamení moci; Vilem Lauffer: Warnruf; Vilém Vondra: Sieben Jahre; Pavel Neubauer: Výstraha; Kariéra sovětského špióna; Adalbert Seipolt: Všechny cesty vedou do Říma; Adalbert Seipolt: Důstojný pán v domě U tří děvčátek aneb jde o lásku; Armando Zavatta: Dvanásť rokov v sovietskom raji; Maria A. Trappová: Zpěvu rozumí celý svět.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, doplněno

1973

3 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
10-11 - pdf-ocr
 

1974

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1975

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
mimořádné prázdninové číslo - pdf-ocr
 

1976

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1977

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1978

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1979

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 
 

1980

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr

 

1981

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 
 

1982

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6-7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 
 

1983

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 
 

1984

10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 

1985

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6-7 - pdf-ocr
8-9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1986

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6-7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr

 

1987

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 

1988

4 - pdf-ocr
 

1989

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6-7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 

1990

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
10a - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 

1991

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 
 

1992

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 
 

1993

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
 

1994

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 
 

1995

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1996

9-10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1997

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
 
 

1998

12 - pdf-ocr

 

1999

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

2000

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr