Amitié Franco-Tchécoslovaque, L'

Bulletin de l'Association


*     Nancy     *     1950 - ?     *     dvouměsíčně     *


Spolek byl založen 1949, bulletin začal vycházet 1950.

Redaktory i autory byli Eugène V. Faucher, Lucien Bochet, Anne Faucher.

Č. leden/99 je označeno jako zvl. č., věnované 50. výročí založení vydávající organizace; některé příspěvky současně česky i francouzsky.

Nancy: L'Amitié Franco-Tchécoslovaque: Přátelství francouzsko-československé. - 30 × 21 cm. 2-56 s.; č. 5/79, 5/82 a leden/99  21 × 15 cm. Vychází jako dvouměsičnik od r. 1950. - Francouzsky. - Od r. 1994 změna názvu a názvu vydavatele na L'Amitié Franco-Tchéco-Slovaque (Přátelství francouzsko-česko-slovenské).]

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1981

5 - pdf-ocr

2005

2 - pdf-ocr