Kaluž na stropě (Moravská mládež)

Magazín amatérské tvorby


*     Brno     *     1988 - 1990     *     nepravidelně     *


Literární a výtvarný časopis KnS vydávali v Brně umývač oken Dalibor Havlík (*1968) a student nultého ročníku Fakulty stavební VUT, zaměstnaný současně jako dělník u Průmyslových staveb Dukovany, Lubomír Khýr (*1969); jejich plná jména i poštovní adresy byly uvedeny v tiráži. Spontánně vymyšlený název Kaluž na stropě měl postihnout absurditu života na konci osmdesátých let. Kromě časopisu oba vydavatelé (spolu s Janem Honnerem a Vladimírem Veselským) v téže době založili také politické hnutí Moravská mládež, které vedle pořádání protestních akcí na podporu stíhaných disidentů usilovalo o navazování kontaktů s mladými lidmi včetně středoškoláků s úmyslem informovat je o smyslu činnosti politického disentu. V *Moravské mládeži *působili mnozí z přispěvatelů Kaluže na stropě, která sice měla výhradně umělecký obsah, politické postoje vydavatelů však nezapírala.

Strojopisný časopis formátu A4 o rozsahu kolem 20 stran byl rozmnožován na veřejných kopírkách v Brně v nákladu 20-30 exemplářů. Jeho vydávání bylo zahájeno nultým číslem v roce 1988, po němž vyšla čtyři řádná čísla, to poslední v roce 1990. Časopis nebyl datován. Výrobu financovali vydavatelé z vlastních prostředků, popř. se spoluúčastí autorů a dalších zájemců.

Převážně básnickými, také však prozaickými texty přispívali Vít Bohumil Homolka (pseud. Jan Antonín Nepomuk Morava), Lubomír Khýr (též pod jm. Rybíz), **Michaela Laštovková, Dana Neumannová ** a autorka pod šifrou Jana M., kresbami a grafikami Dalibor Havlík, Hana Kaniová, Lubomír Khýr, Martin Krška, Jana Nešporová a Dalibor Pšenička a kresleným humorem Jan Honner. Jako samostatná příloha vyšla Khýrova próza Banální minipříběh pana Leopolda.

Vedle redakční práce na časopisu pořizovali Dalibor Havlík a Lubomír Khýr strojopisné opisy beletristických i esejistických publikací, které jim zprostředkoval Petr Cibulka; Khýr je opisoval také ve služebním bytě své budoucí manželky Simony Kopecké-Khýrové, která tehdy pracovala jako sekretářka náčelníka Okresní správy SNB v Opavě (po Khýrově prvním výslechu v souvislosti s jeho účastí na akcích SPUSA byla propuštěna). Politické materiály Moravské mládeže byly rozmnožovány pomocí tzv. rámečku a cyklostylových blan v půdních prostorách jednoho z obytných domů na Pekařské ulici v Brně.

Prameny: Soukromá sbírka Lubomíra Khýra; Libri prohibiti, Praha (č. 1, 2); Rozhovor s Lubomírem Khýrem, 19. 10. 2017.
Literatura: anotace: Severomoravská pasivita (viz) 1989, č. 5.

zdroj: Přibáň 2018 viz


1989

2 - pdf-ocr

SNB, StB a občané - pdf-ocr


Informace a fakta o nezávislé občanské iniciativě Moravská mládež

Před 17. listopadem 1989 působilo na území ČSSR několik desítek aktivních občanských iniciativ a Moravská mládež (MM) byla jednou z nich, byla aktivní a odbojovou organizací proti komunistickému režimu v ČSSR. Zformovala se v Brně na přelomu let 1988/89 a díky ní mohli její členové aktivně a organizovaně bojovat proti totalitnímu režimu a za proměnu nedemokratické společnosti ke svobodě a demokracii.

Program
Jako každá tehdejší nezávislá občanská iniciativa dala postupně dohromady základní prohlášení / program. Zásadními body byl pravdivý výklad historie, šíření svobodného slova, osvěta náboženství a zastavení represí proti věřícím, reformy ve společnosti, odstoupení starých struktur s nedostatečným rozhledem z vedoucích funkcí v kultuře, nový systém školství s objektivní výukou dějin, kulturní a sportovní vyžití mladých lidí, rovněž demilitarizace - zrušení Čs. lidové armády (jako odpor vůči povinné vojenské službě v tehdejší ČSLA) a potažmo oslabil východní blok a SSSR. Text programového Prohlášení MM - pdf-ocr

Členové

 • Vladimír Veselský z Brna (aktivista, zakladatel a organizátor akcí, u něj doma proběhlo několik schůzek)
 • Lubomír Khýr z Opavy (aktivista, zakladatel, šéfredaktor samizdatu Kaluž na stropě, publicista a organizátor akcí)
 • Dalibor Havlík z Tišnova (aktivista, zakladatel, člen redakční rady Kaluž na Stropě, fotograf a dokumentarista kulturních událostí z undergroundové scény, u něj doma proběhlo několik schůzek)
 • Jan Honner z Brna (aktivista, zakladatel, člen redakční rady Kaluž na Stropě, politický karikaturista, u něho doma proběhlo několik schůzek, organizátor akcí)
 • Radka Drahná z Brna (aktivistka, zakladatelka, organizátorka akcí)
 • Vladimír Barák z Brna (aktivista, zakladatel)
 • Jakub Hloušek z Brna (aktivista, technický asistent při reprodukci Kaluže na stropě, organizátor akcí)
 • Petr Schneeweiss „Šnek" (aktivista, technický asistent při reprodukci Kaluže na stropě, organizátor akcí)
 • Eva Vidlářová „Truda" z Brna (aktivistka, pracovala v divadle Na Provázku, kde proběhla i jedna schůzka)
 • Dušan Stuchlík z Brna (aktivista, zprostředkovával členům disidentské dění v Praze a spojení s pražskými občanskými iniciativami)
 • Ivan Lukavský z Brna (aktivista, organizátor akcí)
 • Michaela Laštovková z Brna (aktivistka, u ní doma proběhly dvě schůzky, organizátorka akcí)
 • Alexandr Tesařík z Brna (aktivista)
 • Lenka Ryšavá studentka v Brně (aktivistka, u ní doma proběhla schůzka, zajišťovala množení programového prohlášení)
 • Lumír Šimeček z Brna (aktivista)
 • Eva Šimečková z Brna (aktivistka)
 • Ladislav Henek z Rajhradu u Brna (aktivista)
 • Milan Vašák z Brna (aktivista)
 • Hana Kaniová (aktivistka)
 • Milan Kočík „Mušketýr" ze Žďáru nad Sázavou (aktivista)
 • Milan Bečka „Tyčka" ze Žďáru nad Sázavou (aktivista) a další

Někteří z členů byli zároveň angažovaní i v jiných občanských iniciativách, například ve Společnosti přátel USA (SPUSA), Hnutí za občanskou svobodu (HOS), Demokratické iniciativě, Hnutí za nenásilí (HN) aj. 

S MM sympatizovali, podporovali, účastnili se společných akcí, schůzek či přispívali do Kaluže na stropě:

 • Jaroslav Šabata z Brna (mluvčí Charty77, jedna z hlavních osobností schůzek na ul. Pekařská 21/389)
 • Jaroslav „Slávek" Popelka z Uherského Hradiště (aktivista, politický vězeň, konala se u něj schůzka, členové mu pomáhali s distribucí jeho protirežimních letáčků)
 • Igor Tesařík z Brna (člen HOS, signatář Charty 77, účastnil se akcí)
 • Martin Dohnal z Brna (hudební skladatel, člen HOS)
 • Zdeněk Rotrekl z Brna (básník, politický vězeň)
 • Bohumil Vít Homolka (signatář Charty 77, undergroundový umělec, přispíval do samizdatu Kaluž na stropě) a další

Z výše uvedených bylo osvědčení o třetím odboji k červnu 2022 vydáno těmto: V. Veselský, D. Stuchlík, E. Vidlářová, M. Kočík, J. Popelka, V. B. Homolka. MM patřila k otevřeným organizacím. Kromě jádra aktivistů oslovovala a působila mezi dalšími mladými lidmi, především pak na středních školách v Brně. Ti se poté příležitostně zúčastňovali akcí MM a vyjadřovali tak svoji nespokojenost s komunistickým systémem.

Schůzky Moravské mládeže

Účelem schůzek byla koordinace budoucích protirežimních aktivit na podporu demokracie a svobody a oslabení komunistického režimu. Řešila se organizační agenda, plánovaly se aktivity a veřejná vyjádření proti komunistickému režimu. Rozmnožovaly, distribuovaly a podepisovaly se petice a jiné obdobné texty. Vydával a reprodukoval se samizdat MM -- Kaluž na stropě (kulturně-politická publikační činnost). Vyráběly se antikomunistické odznáčky.

Oficiální schůzky probíhaly v Brně v období leden-listopad 1989, někdy i čtyřikrát týdně. To bylo velmi riskantní a členové museli počítat s možnými perzekucemi, které také nastaly (výslechy, domovní prohlídky, zadržení aj.).
Např. dům V. Veselského byl pod dohledem policistů a StB. Stejně tomu bylo i během schůzek na Staré Osadě 19 v Brně-Židenicích u J. Honnera (v 10. poschodí panelového domu). Zde se někdy vypínalo světlo, aby se zmátla policie a StB, která dům hlídala. D. Havlíka, u kterého rovněž probíhaly schůzky, několikrát zadrželi policisté na 24 i 48 hodin (tzv. předběžné zadržení). Havlíkův byt a účastníky zde probíhajících schůzek monitorovala policie.

 • zima-léto 1989: Několik schůzek v domě na ul. Pekařská čp. 21 v Brně v bytě nebo sklepě V. Veselského. Zde členové mj. dostávali a podepisovali petice, rozmnožovali je, připravovali se na akce a pořádali setkání.
 • jaro 1989: Jedna schůzka v prostorách Divadla na Provázku v Brně (tehdy uvnitř brněnského Domu umění).
 • jaro-podzim 1989: Několik schůzek na ul. Slunná čp. 13 v Brně-Komárově u D. Havlíka. Zde mj. fungovala malá knihovna s exilovou literaturou a časopisy a samizdatové přepisy literárních děl, exilových děl, které D. Havlík půjčoval členům domů.
 • jaro-podzim 1989: Několik schůzek na Staré Osadě čp. 19 v Brně-Židenicích u J. Honnera. Zde mj. probíhaly také redakční rady Kaluže na stropě.
 • jaro-podzim 1989: Několik schůzek v restauracích v Brně -- Černovicích a Brně -- Komárově (s účastí převážně členů redakční rady Kaluže na stropě).
 • léto 1989: dvě schůzky na ul. Viniční v Brně-Židenicích u M. Laštovkové.
 • léto-podzim 1989: dvě schůzky v Rajhradě. První měla být spojená s brigádou v klášteře, která se nakonec z technických důvodů neuskutečnila. Na druhé schůzce (restaurace Taverna, září 1989) se řešily zejména Stanovy organizace a jejich aktualizace. Zde také Alexandr Tesařík zahrál a zazpíval i písně Karla Kryla.
 • podzim 1989: Jedna schůzka na ul. Křídlovická v Brně u Lenky Ryšavé.
 • podzim 1989: Jedno setkání členů v Brně -- Slatině v bytě u J. Popelky (panelový dům). Toto setkání se odehrálo v září, těsně před tím, než ho vzali do vyšetřovací vazby.
 • podzim 1989: Jedna schůzka v klubu na Mendlově náměstí v Brně (2022 je v domě vegetariánská restaurace).
 • říjen 1989: Členové uspořádali výlet na Vysočinu, který byl spojený se schůzí v nádražní restauraci v Rožné (neděle 15.10. 1989). Řešily se mj. pravidla organizačního vedení, protože MM bylo bez vedení a hlavní členové postiženi represemi a perzekucemi. Výletu se zúčastnil i dopisovatel Severomoravské pasivity.

Kaluž na stropě

MM začala vydávat vlastní samizdat s názvem Kaluž na stropě, který byl nezávislým a undergroundovým kulturním magazínem. V tomto samizdatovém periodiku členům Moravské mládeže vycházely protirežimní kulturní a politické příspěvky a jejich umělecká tvorba.
Redakční radu tvořili Lubomír Khýr, šéfredaktor a autor příspěvků známý rovněž pod jménem „Rybíz", jeho adresa byla uvedena jako kontaktní, Dalibor Havlík, člen redakční rady, designér, pomáhal s vydáváním, jeho adresa byla uvedena jako kontaktní, **Jan Honner, ** člen redakční rady, přispíval protikomunistickými vtipy a karikaturami, známý rovněž pod jménem „Bořivoj", pomáhal s vydáváním. Další autoři: Hana Kaniová (Prcek), Martin Krška, Maskot D. Pšenička, Dana Neumanová, Jana Nešporová, Vít Bohumil Homolka a další. Technickou pomoc při rozmnožování zajišťoval Jakub Hloušek a Petr Schneeweiss.
 

Několik čísel Kaluže na stropě je dostupných rovněž v knihovně samizdatové literatury „Libri prohibiti" na Senovážném náměstí 2 v Praze.

O existenci samizdatu Kaluž na stropě se zmiňují například tyto zdroje:

 • Michal Přibáň et al.: Český literární samizdat 1949-1989.
 • Česká samizdatová periodika 1968-1989 (Vídeň, 1991) - stále unikátní publikace vídeňské bohemistky Johanny Posset.
 • Diplomová práce Martiny Hanákové, která se věnuje samizdatové literatuře v Brně (Brněnské samizdatové edice a časopisy 1970-89, Masarykova univerzita Brno, 1995).
 • O vydávání Kaluže na stropě se psalo také např. v samizdatu Severomoravská pasivita.

Akce a aktivity Moravské mládeže

MM organizovala veřejná vystoupení proti komunistickému režimu, vyvíjela politické, publicistické činnosti zaměřené na obnovu svobody, demokracie nebo na oslabení komunistického režimu.

Členové se účastnili celé řady protestních akcí proti komunistickému režimu. O aktivitách členů MM psaly samizdaty například Severomoravská pasivita, Východoevropská informační agentura a Informace o Chartě 77. V případě, že se někdo z členů některých akcí nezúčastnil (neuvolnění ze zaměstnání či ze školy), tak se alespoň podílel na jejích přípravách.

Účast na akcích jiných občanských iniciativ a na jiných místech byla velmi důležitá. Pouze přímá účast na těchto akcích umožnila získat objektivní informace o jejich průběhu a vývoji situace. Média v této době byla cenzurovaná a nepravdivá ve prospěch komunistického režimu. Účastníci těchto akcí na nicgh zastupovali MM a poté předali podrobné informace ostatním na schůzi. 

Členové MM museli počítat s tím, že když někdo z nich bude chycen, že bude vyslýchán a že může být zavřen. Proto museli dobře znát svá občanská práva a policejní taktiku při výslechu. K tomu jim sloužil samizdatový dokument „SNB, StB a občané", který rozšiřovali zejména mezi sebou a většina jej znala zpaměti (viz výše nebo zde).

Na konci léta 1989 byli členové již výrazně zasaženi represemi. V. Veselský byl uvězněn, D. Stuchlík souzen, E. Vidlářová obviněna z několika přestupků. V. Barák, D. Havlík a J. Honner měli domovní prohlídku a měli za sebou několik výslechů. L. Khýr a I. Lukavský byli obviněni z přestupku a rovněž byli vyslýcháni. Perzekuován byl také L. Šimeček . M. Laštovkové a dalším studentům gymnázia na Lerchově ulici v Brně hrozilo vyloučení ze studia.

Některé konkrétní aktivity:

 • Účast na demonstracích v rámci Palachova týdne / leden 1989 Praha (D. Havlík, J. Honner - pořizoval fotodokumentaci a byl chycen po zásahu policie na stanici metra Muzeum (15.1.1989), V. Veselský - zadržela policie.
 • Účast na bohoslužbě za Jana Palacha v Brně 16.1.1989, kostel sv. Janů v Minoritské ul. v Brně (J. Honner, V. Barák, L. Šimeček a další).
 • Dalibor Havlík se účastnil schůzky s V. Havlem v Brně, která se uskutečnila po soudu se S. Devátým. Soud probíhal v jeho nepřítomnosti, neboť S. Devátý byl v té době v Polsku.
 • Účast na společné akci MM a HOS 1. máje 1989 v Brně. Členové MM a HOS vytvořili dvě skupiny: první, tvořená především z členů HOS (vč. některýchí členů MM), byla zatčena ihned na srazu. Druhé skupině, tvořené převážně z členů MM, se podařilo zařadit do průvodu na ul. Lidická. Té se před tribunou s hlavními komunistickými pohlaváry na tehdejším náměstí Rudé armády (dnes Moravské) podařilo vytáhnout transparenty, ukryté do té doby v dětském kočárku. Stěžejní transparent byl „Ať žije první, pátý a devátý" na protest proti represím vůči S. Devátému. Příslušníci StB na místě okamžitě zasáhli, odvlekli aktivisty MM k restauraci Muzejka a poškodili jim cíleně občanské průkazy jako důvod pro jejich zadržení. Byli zatčeni a odvezeni na policejní stanici. Účast: V. Veselský, R. Drahná, L. Šimeček, V. Barák, J. Honner, E. Vidlářová, D. Stuchlík a další.
 • Organizace a účast na akcích na podporu disidenta S. Devátého.
  • Organizace řetězové hladovky na podporu uvězněného S. Devátého (účast D. Havlík, V. Veselský, L. Khýr, J. Honner, V. Barák a další). O této akci informovaly Radio Svobodná Evropa i Hlas Ameriky (léto 1989)
  • Výroba a instalace transparentů na veřejném prostranství v centru Brna jako protest proti věznění S. Devátého (účast D. Havlík, L. Khýr, P. Schneeweiss, J. Hloušek, I. Lukavský, E. Vidlářová). Na transparentech byl napsán text „Stanislav Devátý zatčen". Jeden z transparentů přivázali L. Khýr, E. Vidlářová a D. Havlík na ulici Joštova na zábradlí u tzv. Červeného kostela. Druhý z transparentů umístili I. Lukavský, P. Schneeweiss a J. Hloušek na nynějším Moravském náměstí, u zastávky tramvaje. Transparenty byly viditelné v obou směrech, jak z chodníku, tak z tramvají. Jejich instalace probíhala za plného provozu a pozornosti veřejnosti. Načasování mělo velký význam s cílem maximálního informačního dosahu, akce proběhla v odpolední špičce kolem 15. hod.
  • Následující den členové MM opět ve stejnou dobu (odpolední špička) a na stejných místech a navíc na náměstí Svobody, rozhazovali letáky s informacemi, kdo je S. Devátý a jaké jsou důvody jeho zatčení.
 • Shromáždění členů v Brně u morového sloupu na náměstí Svobody. Pro tuto akci byl vytvořen transparent s nápisem "Život a svobodu Stanislavu Devátému". Transparent držela E. Vidlářová a I. Lukavský, kteří byli zadrženi a následně obviněni z přestupku. Předchozího dne rozšiřovali po Brně větší množství letáčků, požadujících propuštění S. Devátého. Protestu se dále zúčastnil J. Hloušek, M. Laštovková, L. Šimeček, V. Barák, J. Honner a další.
 • Členové MM vyráběli samolepky „Stanislav Devátý vězněn, jeho život ohrožen" a „Svoboda a život Stanislavu Devátému". Ty pak rozšiřovali a vylepovali po Brně.
 • Členové MM paralyzovali oficiální „perestrojkový" diskusní večer s občany v Brně, když moderátora zahrnuli dotazy ohledně aktuálního zdravotního stavu S. Devátého. Akce se zúčastnil V. Veselský, I. Lukavský, J. Hloušek, L. Šimeček, J. Honner, V. Barák a další.
 • Členové MM se připojili k akci Nezávislého mírového sdružení (NMS), které k Mezinárodnímu dni dětí (1.6. 1989) uspořádalo akci pro děti s demilitarizujícím podtextem „Hračkami proti zbrojení". Děti před Janáčkovým divadlem kreslily křídami.
 • Členové MM vyvěsili den před výročím okupace 21.8. 1989 velkou trikolóru, kterou vyrobili z krepového papíru, a to z okna ubytovny v Hořovičkách u Rakovníka. Akce se zúčastnili J. Hloušek, P. Schneeweiss a I. Lukavský, všichni byli policií vyslýcháni. Událost šetřila policie a ve dnech 20. -- 21.8. kontrolovala vozidla naproti této ubytovně.
 • Účast členů MM na akci k výročí okupace 21.8. 1989 v Praze (J. Honner, V. Barák). J. Honner pořizoval fotky z vystoupení maďarské organizace FIDESZ, které se konalo u stanice metra Můstek na Václavském náměstí v Praze.
 • Organizace a účast členů MM na akci dne výročí okupace 21.8. 1989 v Brně. Členové MM byli rozděleni do několika skupin a na několika místech v Brně umístili pískající sirény do odpadních košů jako připomínku okupace. Ty byly načasované a v poledne se rozezněly. Následně policie zadržela V. Veselského (v ul. Orlí). Toho při zatýkání prohodili do výkladní skříně obchodu, poté odvedli na policejní stanici a byl vzat do vazby.
 • Účast na akci k výročí založení republiky 28. 10. 1989 v Praze (J. Honner, V. Barák). J. Honner pořizoval fotodokumentaci z demonstrace.
 • Pomoc s organizací a účast členů na akci k výročí založení republiky 28. 10. 1989 v Brně -- ulice T.G.M. Členové MM se připojili k výzvě ostatních občanských iniciativ a rozmnožovali a rozšiřovali letáky, vyzývající k účasti na demonstraci 28.10. Letáky vyzývaly, aby se občané zúčastnili akce za přejmenování ulice Třída vítězství na ulici Masarykovu.
 • Psaní protirežimních hesel na veřejná místa v Brně. Například J. Honner s V. Barákem napsali na zeď policejní školy v Brně na ul. Horní „Údolí dutých hlav" a „STOP KSČ", nebo na zeď v křižovatce na ulici Cejl „Chceme svobodu". V. Barák napsal u viaduktu před vlakovým nádražím v Brně-Židenicích „Pusťte Havla" a stejný text také na budovu koupaliště v Brně Zábrdovicích. E. Vidlářová napsala heslo „Svobodu pro Cibulku" v Brně na zeď u parkoviště vedle Domu ovoce a zeleniny.
 • Členové MM zorganizovali společně s občanskou iniciativou Hnutí za nenásilí Pochod městem k výročí úmrtí Mahátma Gándhího -- Brno, Náměstí Svobody, dne 2.10. 1989 (účast D. Havlík, L. Khýr, L. Henek, J. Honner, V. Barák, E. Vidlářová, M. Laštovková, J. Hloušek, P. Schneeweiss a další). Všichni měli bílá trička jako symbol bílého oděvu tohoto bojovníka za svobodu a symbol občanské neposlušnosti. Účastníci chodili dokola po náměstí Svobody a rozdávali kolemjdoucím lidem letáčky. Při druhém kole proběhl zásah policie (na rohu mezi ulicí Běhounskou a Kobližnou, tehdejší Gagarinovou). Někteří účastníci byli zatčeni, některým se podařilo utéct. Zatčení členové MM byli obviněni z přestupku např. L. Khýr, E. Vidlářová, L. Šimeček a další.
 • D. Havlík a L. Khýr v březnu 1989 za MM a SPUSA položili kytici se stuhou k výročí úmrtí u pomníku TGM v Ochozu u Brna.
 • D. Havlík zastupoval MM na setkání SPUSA v Litovli 27.5. 1989, kde tvrdě zasáhla policie.
 • Členové MM samizdatově vydávali Kaluž na stropě a zabezpečovali jeho tisk a rozšiřování.
 • Členové pomáhali rozmnožovat a distribuovat petice, samizdaty a protirežimní texty -- Několik vět, Infochy, text „StB SNB a občané", petice na podporu vězněných disidentů S. Devátého, P. Cibulky, V. Havla a jiných.
  • Členové pomáhali rozmnožovat různé protirežimní texty na ul. Pekařská 21 v Brně u V. Veselského. D. Havlík a L. Khýr opisovali doma na psacím stroji Informace o Chartě 77 tzv. Infochy. J. Honner doma rozmnožoval informace ze samizdatového textu „SNB, StB a občané" a Několik vět. A L. Ryšavá doma přepisovala programové prohlášení MM.
  • V. Barák a J. Honner distribuovali letáky s textem Několik vět do schránek velkých panelových domů na sídlištích Brno-Bohunice a Brno-Židenice (léto 1989). J. Hloušek rozšiřoval letáky Několik vět mezi svými přáteli z okruhu turistického oddílu a hudebních fanoušků, a vhazoval je rovněž do schránek domů v Brně -- Králově Poli a v Bystrci.
  • D. Stuchlík, P. Schneeweiss, I. Lukavský a M. Laštovková rozdávali cestujícím ve vlaku na trati Brno-Jihlava letáky s textem Několik vět. Na vlakové zastávce Okřížky tyto letáčky vyhodili z okna vlaku na perón mezi lidi. Jeli do obce Čichov, kde vystoupili z vlaku. V obci Jalovec byli zatčeni a odvezeni na policii do Třebíče (léto 1989).
  • D. Havlík pomáhal za MM disidentovi J. Popelkovi vyhazovat letáky s protirežimním textem a výzvou občanům k účasti na demonstracích v Brně. Distribuce proběhla dne 5.10. 1989 z budovy CENTRUM na souběhu ulic Kobližná a Jánská. J. Popelka byl za tuto akci souzen. D. Havlíkovi se z akce podařilo před policií utéct.
 • Členové vyráběli a nosili protirežimní odznaky, např. Radio Svobodná Evropa, Gorbačov Superman, I love You Gorbi, Petr Cibulka -- Vězeň svědomí, Společnost Přátel USA.
 • Organizace politického fóra a pořadu pro členy MM a jejich sympatizanty, které se konalo na ul. Pekařská 21 v Brně (jaro 1989). Na programu bylo promítání hry Audience V. Havla a přednáška mluvčího Charty 77 J. Šabaty. Videozáznam hry se však nakonec nepromítal, protože osoba, která měla video dovézt, byla zadržena a na místo nedorazila. Avšak přednáška J. Šabaty a následné diskuzní politické fórum se podařilo uskutečnit. Dům ze všech stran hlídala a fotografovala policie a StB.
 • Členové MM se účastili většiny tzv. Brněnských fór, které se konaly v roce 1989. Na nich vystupovali se svými názory přední brněnští disidenti včetně členů MM.
 • Organizace akce a pomoc členů MM panu advokátovi Jiřímu Machourkovi, který nezištně obhajoval brněnské disidenty. Tato akce, brigáda na zahradě J. Machourka (léto 1989), byla vyjádřením díků za jeho obhajoby a gestem úcty k jeho práci.
 • Účast členů MM na všech soudních jednání brněnských disidentů v roce 1989, jako veřejný projev jejich podpory. Při jednom z těchto jednání u budovy soudu v Brně skupinu členů MM fotografovala Státní bezpečnost z auta Škoda Favorit, zaparkovaném na chodníku v protější ul. Rooseveltova. Skupina MM mávala do jejich objektivů.
  • Seznam soudních řízení disidentů s účastí a podporou členů MM:
   • leden 1989 - Jaroslav Popelka
   • únor 1989 - Walter Kania (neveřejné zasedání soudu -- členové MM stáli na protest před soudem)
   • březen 1989 - Eva Vidlářová
   • duben 1989 - Jaroslav Popelka
   • duben 1989 - Dušan Skála
   • duben 1989 - Ivan Jirous
   • květen 1989 - Eva Vidlářová
   • září 1989 - Dušan Stuchlik (odvolací jednání)
   • říjen 1989 - Antonín Kubeš
   • říjen 1989 - Stanislav Devátý (v nepřítomnosti)
   • říjen 1989 - Jaroslav Popelka
   • říjen 1989 - Vladimír Veselský
 • Členové MM posílali do vězení podpůrné pohlednice disidentům. Nebylo jednoduché zjistit adresy politických vězňů přímo do vazební věznice. Na schůzích MM se vždy domluvilo, kdo komu a co napíše a odešle.
 • Členové MM zorganizovali diskuzní setkání a undergroundovou výstavu v Tišnově. Obě akce inicioval D. Havlík. První akcí bylo diskuzní setkání v přízemí domu D. Havlíka. Akce se zúčastnili zástupci dalších občanských iniciativ včetně členů MM. Na setkání se řešilo politické dění a informovalo se o protirežimních aktivitách. Druhou akcí byla undergroundová výstava ve sklepě domu D. Havlíka, spojená s propagací samizdatu MM Kaluže na stropě. Na výstavě byly prezentované tvůrčí práce členů MM, včetně uměleckých fotografií D. Havlíka, publicistická tvorba L. Khýra, protikomunistické vtipy a karikatury J. Honnera a dalších. Výstavy se zúčastnili například M. Bečka a M. Kočík (aktivisté ze Žďáru nad Sázavou) a zástupci dalších občanských iniciativ. Akci monitorovala policie z auta na přilehlé ulici.
 • Členové MM navazovali spolupráci s jinými občanskými iniciativami, např. s Hnutím za nenásilí, Severomoravskou pasivitou, Hnutím za občanskou svobodu, Nezávislým mírovým sdružením, Hnutím za veselejší současnost aj. Mnohdy se členové MM připojili k některé z jejich veřejných akcí.
  • Komunikaci s lidmi z disentu ve Žďáru nad Sázavou, s občanskou iniciativou Společnost pro veselejší současnost, Havlíčkovou mládeží a dalšími zprostředkovávali M. Kočík „Mušketýr" a M. Bečka „Tyčka" ze Žďáru nad Sázavou (členové MM a SPUSA). D. Stuchlík poté MM informoval o aktuálních aktivitách v Praze a obstarával členům MM nahrávky hudebních skupin, které byly v nemilosti tehdejšího režimu.
  • V létě 1989 byl D. Havlík vyslán MM jako její zástupce do Maďarska, s cílem se setkat a navázat spolupráci s maďarskou nezávislou iniciativou FIDESZ, tehdy protikomunistické politické hnutí (léto 1989). FIDESZ v té době demonstroval na náměstí v Budapešti. D. Havlíkovi byl připraven anglicky psaný text a na cestovní náklady vlakem se vybraly finanční prostředky mezi členy. Mimo jiné byl pověřen předat prohlášení MM tehdejšímu představiteli FIDESZ.
  • Členové MM si pravidelně chodili půjčovat zahraniční českou exilovou literaturu k E. „Trudě" Vidlářové do Divadla na Provázku a domů k D. Havlíkovi, který vlastnil obsáhlou osobní knihovnu.
  • Členové MM organizovali sportovní akce s disidenty -- například volejbalový zápas na Brněnské přehradě s členy MM, SPUSA, HOS, nebo fotbalové utkání s Havlíčkovou mládeží. Zde však odjezdu členů MM zabránil rozsáhlý policejní zásah, který proběhl před odjezdem do Havlíčkova Brodu u brněnského vlakového nádraží (léto 1989).
  • Spolupráce MM s americkou ambasádou - D. Havlík, L. Khýr, H. Kaniová, J. Honner, M. Kočík a další jezdili za MM do Prahy na některé z aktivit velvyslanectví USA. Diskutovali tam s disidenty, např. s předsedou helsinského výboru L. Lisem a L. Vaculíkem a šéfem Demokratické iniciativy B. Doležalem. Dále se setkali a diskutovali o směřování českého disentu s manželi Kantůrkovými, I. Havlem a dalšími. Rovněž informovali velvyslanectví USA o aktivitách MM a předávali samizdat Kaluž na stropě zmocněnci pro lidská práva Edwardovi Kaskovi.

Aktivity v revolučních dnech po 17.listopadu 1989

Od 17. listopadu 1989 se členové denně účastnili demonstrací a aktivit na svržení komunistické vlády, zavedení svobody, demokracie a obnovy svobodných voleb. MM pomáhala v Brně spoluorganizovat generální stávku 27.11.1989 v některých státních podnicích a na školách, vylepovala po zdech letáky a pomáhala studentům tvořit a psát transparenty s výzvami k demonstraci, k demisi komunistické vlády, k propuštění politických vězňů, potrestání komunistických zločinů aj. V té době nebyl prostor na jakékoliv koordinační schůzky MM. Ty proto probíhaly operativně při veřejných akcích na různých místech v Brně.

Ukončení činnosti

Moravská mládež skončila svou činnost v únoru 1990. O další existenci organizace byla živá diskuze bez jednotného závěru. Poté se již schůzky a aktivity nekonaly. Někteří členové vstoupili do občanských komisí, které měly napomoci debolševizaci a zásadním personálním změnám u bezpečnostních složek. Většina členů se zapojila individuálně dle svého přesvědčení do nově vznikajících politických skupin, zejména do Občanského fóra, aby pomohli rodící se demokracii.

text Lubomíra Khýra - Bužmy/Rybíze (mírně redakčně upraveno) - původní text pdf-txt

přílohy:
Prohlášení MM - Severomoravská pasivita 1989/5 - pdf-ocr
Kaluž na stropě - anotace v čas. Severomoravská pasivita 1989/05 - pdf-ocr
Kaluž na stropě - zminka v J. Posset: Česká samizdatová periodika 1968-89 - pdf-ocr
Kaluž na stropě - heslo v knize Český literárni samizdat 1949-89 - pdf-ocr
Zpráva VIA 22. 05. 1989 / 27 - akce MM za S. Devátého na náměstí Svobody - pdf-ocr
Pozvánka na výlet a setkání MM Tvarožná - pdf Zpráva o výletě MM v čas. Severomoravská pasivita 1989/9-10, s. 2-3 - pdf-ocr
Sdělení VONS č. 1065 - V. Veselský seznámen s výsledky vyšetřování - Informace o Chartě 77 1989/17 s. 5 - pdf-ocr
Slávek Popelka před soudem - Informace o Chartě 77 1989/21, s. 16 - pdf-ocr
Některé z vyrobených protirežimních odznaků - pdf

fota z akcí:
D. Havlík a J. Honner na setkání MM - pdf
M. Kočík, D. Havlík a J. Honner na setkání MM - pdf
Výstava u D. Havlíka v Tišnově, na fotu L. Khýr a D. Havlík - pdf
Výstava u D. Havlíka v Tišnově, na fotu  D. Stuchlík a další - pdf
J. Šabata a V. Veselský na schůzi Brno Pekařská - jaro 1989 - pdf
Přednáška J. Šabaty u V. Veselského v Pekařské ul. - jaro 1989 - pdf