Za svobodné Československo


*     Los Angeles     *     1974 – 1990     *     dvouměsíčně, nepravidelně     *


Zpravodaj Československé národní rady americké, odbočky T. G. Masaryk v Los Angeles, vycházel podle tiráže „při různých příležitostech československého krajanského života v Los Angeles" v redakci Jiřího Brebera. List informoval o činnosti odbočky, přinášel i politické komentáře a stanoviska vydavatele. Příspěvky v češtině, příležitostně i v angličtině. Číslo z června 1978 existuje ve dvou variantách s odlišným postojem k návštěvě a koncertu Waldemara Matušky mezi krajany a exulanty v Los Angeles.

List vycházel v roce 1974 dvouměsíčně, později nepravidelně. V roce 1978 náklad 400 výtisků.

Za svobodné Československo! / Jiří Breber. - Los Angeles: Czeehoslovak National Council of America, Thomas G. Masaryk Branch. - 21,5 × 18 cm, 6-14 s. - Ve fondu LP dvě č. červen/78 s různými str. 1. a 2.

Per. příl.: Exhibition of Imperialism.

LP: leden prosinec/1974; leden, březen, září/1975; únor, červenec, říjen/1976; březen, červenec, říjen/1977; únor, červen-t inimoř. č., říjen/1978; březen, květen, srpen, říjen/1979; leden, srpen, říjen/1980; únor, srpen, říjen/1981 ; leden, říjen/1982; březen, září/1983; únor, říjen/1985; duben/1988; leden/1990. KOMPLETNÍ (36 čísel+příl.).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1974

1-2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr   

1975

1-3 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr   

1976

2 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    Exhibition of imperialism - pdf-ocr   

1977

3 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr   

1978

2 - pdf-ocr    6 - verze 1 - pdf-ocr    6 - verze 2 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr   

1979

3 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr   

1980

1 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr   

1981

2 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr   

1982

1 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr   

1983

3 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr   

1985

2 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr   

1988

4 - pdf-ocr   

1990

1 - pdf-ocr