SVU Bulletin


*     Washington     *     1980 –      *     3 × ročně, čtvrtletně     *


SVU Bulletin: English Supplement to "Zprávy SVU" / Zdenka E. Fischmann, Michael H Heim - Washington: Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America. 21,5-22 × 14 cm, 24-32 s.

Původní anglická příloha Zpráv SVU (Společnost pro vědy a umění), odlišné číslování i ročníkování, jiní redaktoři; vycházela pouze k některým vydáním Zpráv.

Vychází od r. 1980, nejdříve 3 × ročně, od r. 1985 čtvrtletně. - Anglicky - Od r. 1986 bez podnázvu. Jako adresa redakce uváděn Flushing, New York.

Č. 3/88 má přílohu s názvem The Fourteenth World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences (kongres se konal 15.-18. 9. 1988).

Některá čísla obsahuji letáky a dotazníky SVU.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1980

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1981

1 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1982

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1983

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1984

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1985

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1986

1 - pdf-ocr

1989

1 - pdf-ocr