Oběžník České katolické misie Paříž

*     Paříž     *     1970 – 1999     *     dvouměsíčně, nepravidelně     *

 

Zpravodaj České duchovní správy v Paříži založil a redigoval Antonín Bernáček, od konce roku 1973 do č. 4-5/1975 redigoval Vladimír Stránský (v tiráži neuveden, jako představitel misie uveden Jindřich (Henri) Parolek, polom Petr Kolář, od č. 5-6/1990 do č. 1/1998 opět V. Stránský. Od č. 2/1998 redigují Jiřina Machová a Marie Stránská. Záhlaví časopisu vytvořil František Oberfalcer.

Podle Dubna 1978 vychází od roku 1969, ročníkování odpovídá vzniku listu v roce 1970. Vydávání bylo ukončeno č. 5-6/1999.

Oběžník České katolické misie / Antonín Bernáček, Henri Parolek, Vladimír Stránský, Petr Kolář SJ, Jiřina Machová, Marie Stránská. – Paris: Mission Catholique Tchèque: Česká katolická misie. – 30 × 21 cm, 3-16 s.; asi od r. 1977 21 × 15 cm. – Od č. prosinec/71 v tiráži léž francouzský název Circulaire. – V tiráži francouzský podnázev Bulletin de la Mission Catholique Tchèque (asi od r. 1986 Bulletin de la Mission Catholique Tchèque de la région parisienne). – Č. 4, 5/71 mají název Oběžník České katolické misie v Paříži. Asi do r. 1981 slovo misie ve formě missie. – Č. 5/91 omylem označeno jako č. 4/91.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, doplněno

1977

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr

1978

2 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1979

4 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1980

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1981

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1983

5 - pdf-ocr

1986

4 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1987

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

1988

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1989

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr

1990

2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr

1991

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr (na obálce chybně uvedeno č. 4)
6 - pdf-ocr

1992

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1993

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1994

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1995

1 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr

1996

2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

1998

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

1999

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr          poslední číslo