Londýnské listy - Zpravodaj Naardenského hnutí

Zpravodaj Naardenského hnutí.

Časopis Čechů a Slováků ve Velké Británii a informační zpravodaj Naardenského hnutí. - od 11/1980 do 11-12/1984


*     Londýn     *     1977 - 1990     *     měsíčně     *


 

Původně zpravodajský, později publicistický list vydávalo Londýnské ústředí Naardenského hnutí, redigoval jej Jan Lang. Hnutí vzniklo v roce 1969 s cílem „sjednotit a stmelovat exilové skupiny, organizace i spolky ... v jeden lidský proud vůle a činů..." List přinášel politické zpravodajství a komentáře o situaci ve světě i v Československu, informace o činnosti Naardenského hnutí. K autorům původních příspěvků patřili vedle redaktora zejména J. Jůn, Stanislav Hofírek, Edmund Řehák, Alexander Tomský aj. Postupně se list rozšiřoval, zlepšoval svoji grafickou úpravu a technickou úroveň a profilovaly se jednotlivé rubriky: Náš komentář, Dokumenty (obvykle Dokumenty Charty 77), Literatura v exilu (nabídka nových titulů, úryvky, recenze), Náš fejeton (často převzatý z domácího samizdatu - Jaroslav Hutka, Jiří Ruml, Jan Trefulka aj.), Naardenská kronika (aktuální informace o činnosti hnutí), Exilové střípky (důležitý biografický pramen), příležitostně se objevují i rozhovory apod. - Časopis navazoval na informační věstník Naardenskv výbor Československo. Vycházel od roku 1977, zanikl prvním číslem roku 1990, které informovalo o zvolení V. Havla prezidentem Československa, a příležitostným číslem z. roku 1990 připraveným k výročí srpnových událostí. Drobné chyby v číslování listu (viz níže).

Londýnské listy: Zpravodaj Naardenského hnutí / Jan Lang. - London: Londýnské ústředí Naardenského hnutí. 21 × 15 cm, 8-20 s. Od č. 11/80 do č. 11-12/84 změna podnázvu na Časopis Čechů a Slováků ve Velké Británii a informační zpravodaj Naardenského hnutí. - Od března 1978 jednotlivá čísla většinou označována pouze názvy měsíců. V r. 1977 chyba v číslování, na č. 4/77 bezprostředně navazuje č. 6/77. Č. 4/88 pravděpodobně neexistuje. - Č. 2/77 má samostatnou přílohu seznam signatářů Charty 77. - Č. 1/90 obsahuje oznámení o ukončení činnosti Naardenského hnuti, č. srpen/90 je označeno jako příležitostné, jím vydávání Londýnských listů končí.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1977

2 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr

1979

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen-listopad - pdf-ocr    prosinec - pdf-ocr

1980

leden - pdf-ocr    duben - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    červenec - srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr    prosinec - leden 1981 - pdf-ocr

1981

únor - pdf-ocr    březen - pdf-ocr    duben - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    červenec - srpen - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - prosinec - pdf-ocr

1982

duben - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    listopad - prosinec - pdf-ocr

1983

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    březen - pdf-ocr    duben - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - červenec - pdf-ocr    srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr

1984

únor - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červenec - srpen - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - prosinec - pdf-ocr

1985

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    duben - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - prosinec - pdf-ocr

1986

leden - pdf-ocr    březen - pdf-ocr    duben - pdf-ocr    červen - červenec - pdf-ocr    říjen - listopad - pdf-ocr    prosinec - pdf-ocr

1987

leden - pdf-ocr    únor - březen - pdf-ocr    duben - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    červenec - srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - prosinec - pdf-ocr

1988

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    březen - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    červenec - srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - prosinec - pdf-ocr

1989

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr    březen - pdf-ocr    duben - pdf-ocr    květen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr    červenec - srpen - pdf-ocr    září - pdf-ocr    říjen - pdf-ocr    listopad - prosinec - pdf-ocr    prosinec - mimoř. číslo - pdf-ocr

1990

přílež. číslo - srpen - pdf-ocr