Šmatlavú stopú


*     Zlín     *     1984 – 1989     *     nepravidelně     *


Vydavatel byl dle tiráže T.S. Měsíční řeka. Šéfredaktor i autor většiny příspěvků, namnoze polemických, byl František Peřina - Ještěr. Dalšími členy redakční rady byli Bobina, Jerry a Petr.

V letech 1986 - 88 v ŠS vycházel na pokračování soubor povídek Jiřího Ryvoly - Wabiho Podivnej weekend.

Vyšlo 11 čísel, rozmnožené strojopisem, cyklostylem, či elektrograficky. Č. 11/1988 má na obálce chybné vročení 1987.


č. 11 - jaro 1988 - pdf-ocr