Čtení do krosny


*     Praha     *     1988 - 1989     *     2 x ročně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Čtení do krosny
3. ? [salesiáni]
4. ? [Praha]
6. A4
7. 35-40
8. xerox; sešito v papíru
9. ilustrace
12. 2x ročně
13. 2
14. 1/88; 2/88; 1/89; 2/89; 3/89.

B.
1. Časopis pro katolickou mládež.
2. Obsah; rubriky: Život církve; Portréty; Nůše víra; Impulsy; Kaleidoskop
3. Většinou šifry a pseudonymy;
a) J. Donnersberger, P. Švec, J. Tomáš.
4. a) Statě, informace, proslovy, básně, povídky, fejetony, hry (křížovky, testy), citáty, recenze.
b) Život v církvi (Desetiletí duchovní obnovy, církev v cizině, v rozvojových zemích, rozhovory s mladými křesťany, proslovy papeže), portréty významných církevních osobností (papež Jan Pavel II., Don Bosco), otázky víry (dogma, liturgie, modlitby, ekumenismus), zprostředkování vědomostí (koncily, církevní dějiny, i formou her), podněty (k přemýšlení, čtení, pozorování).
c) Většinou původní příspěvky; několik překladů ze zahraničních publikací.

C. 3. "Slovo redakce", Čtení do krosny 1/88.

zdroj: Posset 1993 viz


1988

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr

1989

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr